Poola õigussüsteem

Poola õigussüsteem

Prindi see leht
Internetowy System Aktóv Prawnych

Kirjeldus

Õigusaktide andmebaas Internetis (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) on kättesaadav seimi, s.o Poola parlamendi alamkoja, veebilehel. Andmebaas hõlmab õigusaktide tekste (neid ajakohastatakse pidevalt), mis on avaldatud kas Poola ametlikus väljaandes (Dziennik Ustaw) või kogus Monitor Polski koos bibliograafiliste andmetega. Andmebaas ISAP ei hõlma kohalike võimuorganite akte ega rahvusvahelisi õigusakte. Alates 2012. aasta 1. jaanuarist on ametlik väljaanne ning kogu Monitor Polski kättesaadavad elektrooniliselt.

Õigusakte ja konsolideeritud tekste avaldatakse andmebaasis ISAP Pdf-vormingus. Poolas on õiguse seaduslikuks allikaks ainult ametlikus väljaandes või kogus Monitor Polski avaldatud õigusaktid. Seega tuleb andmebaasis leiduvaid elektroonilisi õigusakte käsitleda nn teabeotstarbelise materjalina. Need väljaanded ei ole Poolas õiguse seaduslikuks allikaks.

Õigusaktid

Poola õiguse allikad on jaotatud kahte kategooriasse, s.o üldiselt siduvad õigusaktid ning siseriiklikud õigusaktid.

 • Üldiselt siduvad õigusaktid on:
  • Põhiseadus, mis on vastu võetud 2. aprillil 1997; see on Poola ülimuslik õigusakt (ingliskeelne versioon on kättesaadav seimi veebilehel)
  • ratifitseeritud rahvusvahelised lepingud
  • seadused (ustawa) – Poola peamine õigusallikas; võetud vastu seimi poolt
  • määrused (rozporządzenie) – täidesaatvad aktid, mille on vastu võtnud selleks seadusega volitatud institutsioonid (president, peaminister, ministrite nõukogu, ministrid ja rahvuslik ringhäälingu nõukogu)
  • kohaliku omavalitsuse aktid – need on vastu võetud kohaliku võimu tasandil vastavalt seadusega ettenähtud volitustele; nad kehtivad ainult vastava kohaliku omavalitsuse jurisdiktsiooni raames
 • Siseriiklikud õigusaktid, näitekse ministrite nõukogu resolutsioonid (uchwała Rady Ministrów), presidendi korraldused (zarządzenie Prezydenta), peaministri korraldused (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) – need on siseriikliku iseloomuga aktid; nad kehtivad ainult vastava organisatsiooni raames, mis allub akti väljaandjale.
ELi riigid

N-Lex on platvorm, mille vahendusel saate juurdepääsu ELi riikide õigusteabe andmebaasidele.

Valige allpool riik, et otsida selle õigusakte või saada teavet selle õigussüsteemi kohta.
ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.