Retssystemet i Polen

Retssystemet i Polen

Print siden
Internetowy System Aktóv Prawnych

Beskrivelse

Den juridiske onlinedatabase (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) er tilgængelig fra websitet for Sejmen (underhuset i det polske parlament). Den består af regelmæssigt opdaterede tekster til retsakter offentliggjort enten i Polens officielle lovtidende (Dziennik Ustaw) eller i det polske statstidende (Monitor Polski) sammen med deres bibliografiske noter. ISPAP-databasen indeholder dog ikke lokallovgivning eller den interne lovgivning). Siden 1. januar 2012 har har både lovtidende og statstidende været tilgængelige i en elektronisk udgave.

Retsakterne – både de bekendtgjorte og de konsoliderede tekster – offentliggøres i ISAP-databasen som pdf-filer. Kun retsakter, der er offentliggjort i lovtidende eller statstidende, er gyldige retskilder i Polen. Derfor skal de elektroniske udgaver af retsakterne, som findes i databasen, kun anses som informationsmateriale. Disse publikationer er ikke gyldige retskilder i Polen.

Retsakter

De polske love er inddelt i to kategorier: almindeligt gældende retsforskrifter og intern lovgivning.

 • De almindeligt gældende retsforskrifter omfatter:
  • forfatningen af 2. april 1997 – Polens overordnede lov (den engelske udgave kan findes på Sejmens website)
  • ratificerede internationale aftaler
  • love (ustawa) – en grundlæggende retskilde i den polske lovgivning vedtaget af Sejmen
  • bekendtgørelser (rozporządzenie) – gennemførelsesretsakter, der vedtages af forvaltningsorganer, der i henhold til forfatningen har beføjelser hertil (dvs. præsidenten, premierministeren, regeringen, ministre og det nationale tv- og radioråd)
  • lokale retsforskrifter – retsakter vedtaget af de lokale forvaltningsmyndigheder bemyndiget ved bestemmelserne i lovene og inden for disses begrænsninger. Forskrifterne er kun bindende inden for den lokale forvaltnings retsområde.
 • Den interne lovgivning, dvs. beslutninger fra ministerrådet (uchwała Rady Ministrów), præsidentens lovdekreter (zarządzenie Prezydenta) bekendtgørelser fra premierministeren (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) – interne dokumenter. Disse forpligter kun de forvaltningsenheder, der er underordnet den udstedende myndighed.
EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.