Právní systém Polska

Právní systém Polska

Vytisknout tuto stránku
Internetowy System Aktóv Prawnych

Popis

Do online databáze právních předpisů (Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP) se lze dostat z internetové stránky polského Sejmu (dolní komora polského parlamentu). Databáze obsahuje pravidelně aktualizované texty právních aktů, které byly zveřejněny ve Sbírce zákonů Polské republiky (Dziennik Ustaw) nebo ve věstníku Monitor Polski. Tyto texty jsou doplněny o bibliografické údaje. Databáze ISAP však neobsahuje právní předpisy místního práva a vnitřního práva. Od 1. ledna 2012 existuje Dziennik Ustaw i Monitor Polski v elektronické podobě.

Právní akty – vyhlášené i konsolidované texty – jsou zveřejňovány v databázi ISAP ve formátu PDF. Zákonným pramenem práva v Polsku jsou však pouze právní akty zveřejněné ve sbírce zákonů nebo ve věstníku. Proto je třeba brát elektronické verze právních aktů v databázi pouze jako informativní materiál. V žádném případě nepředstavují zákonný pramen práva v Polsku.

Právní nástroje

Prameny polského práva se dělí do dvou kategorií, tj. na všeobecně závazné právo a vnitřní právo.

 • Všeobecně závazné právo zahrnuje:
  • Ústavu z 2. dubna 1997 – nejvyšší právní norma v Polsku (anglický překlad ústavy je k dispozici na internetových stránkách Sejmu)
  • ratifikované mezinárodní dohody
  • zákony (ustawa) – základní pramen polského práva obsahující akty schválené Sejmem
  • nařízení (rozporządzenie) – prováděcí akty přijaté orgány, které jsou k tomu oprávněny (tj. prezident, předseda vlády, rada ministrů, ministři a národní rada pro rozhlasové a televizní vysílání)
  • právní předpisy místního práva – akty přijaté orgány místních samospráv, jejichž zmocnění k příjímání těchto aktů a jeho rozsah upravují zákony (závaznost aktů se vztahuje pouze na území spadající pod jurisdikci místní samosprávy)
 • Vnitřní právo zahrnuje například usnesení rady ministrů (uchwała Rady Ministrów), nařízení prezidenta (zarządzenie Prezydenta), nařízení předsedy vlády (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) – akty vnitřního charakteru (jsou závazné pouze pro organizační jednotky, jež jsou podřízeny orgánu, který akt vydal).
Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.