Maltesisk lagstiftning

Maltesisk lagstiftning

Skriv ut sidan

Maltesisk lagstiftning

Beskrivning

På justitieministeriets webbplats Laws of Malta hittar du maltesiska lagar och andra författningar, konstitutionen, lagen om lagstiftningsarbetet (Statute Law Revision Act från 1980) och sekundärlagstiftning.

Laws of Malta

Rättsakter

Laws of Malta finns:

  • Alla avdelningar i den maltesiska lagstiftningen, däribland Maltas konstitution och Statute Law Revision Act från 1980.
  • Sekundärlagstiftning – enligt maltesiska lagar och konstitutionen.
  • Innehållsförteckningar, ordnade kronologiskt eller efter område, för hela lagstiftningen.

Du hittar all gällande lagstiftning med eventuella ändringar samt ny lagstiftning som har godkänts av Maltas parlament (i pdf-format). Lagarna publiceras i sin officiella version (se artikel 11A(4) i Statute Law Revision Act, 1980).

Ändringar i gällande lagstiftning som godkänts av parlamentet förs in i grundförfattningen när de har trätt i kraft.

EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.