Lettlands författningssamling

Lettlands författningssamling

Skriv ut sidan

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_hrlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Beskrivning

Latvijas Vēstnesis hittar du den elektroniska versionen av Lettlands författningssamling med samma namn. Latvijas Vēstnesis har visserligen funnits sedan 1995 men det är bara pappersversionen som är rättsligt bindande. 

Latvijas Vēstnesis sköts av samma offentligägda företag som publicerar pappersversionen. Ägare är Lettlands justitieministerium. Informationen på webbplatsen är samma som den som publiceras på papper. 

Latvijas Vēstnesis är indelad i fyra kategorier:

  • Handlingar – rättsakter (lagar, förordningar, föreskrifter, författningsdomstolens domar, information från ministerier och andra myndigheter, m.m.) som utfärdats av Lettlands organ och myndigheter (parlamentet, regeringen, premiärministern, ministerierna, statliga förvaltningsorgan, författningsdomstolen, kommuner av nationellt intresse osv.)
  • Parlamentet (Saeima) – information från Saeima, förklaringar, dagordningar, protokoll, osv.
  • Information – information om den aktuella utvecklingen i landet och pressmeddelanden från myndigheterna.
  • Meddelanden – information om registrering av företag och andra rättsliga tillkännagivanden (t.ex. arv, stämningar, kallelser på borgenärer osv.).

I Latvijas Vēstnesis kan du söka direkt i arkivets kalender eller göra en avancerad sökning med olika kriterier (ord i text eller titel, utfärdande myndighet, dokumenttyp, dokumentnummer, publikationsdatum, dag för ikraftträdande, status osv.).

Förlagets som publicerar Latvijas Vēstnesis sköter också lagstiftningsportalen Likumi. Alla rättsakter som publiceras i författningssamlingen läggs systematiskt ut på lagstiftningsportalen. Portalen är gratis. Här hittar du både grundförfattningar och konsoliderade versioner – gällande versioner, tidigare (historiska) versioner och versioner med ändringar som ännu inte har trätt i kraft (framtida versioner). Det är från denna portal som lettisk lagstiftning matas in i N-Lex.

Rättsinformation

Latvijas Republikas Satversme – Lettlands författning

Likums (lagar) – allmänna regler som är bindande för alla och som antas av parlamentet (Saeima)

Ministru kabineta noteikumi (förordningar) – allmänna regler som är bindande för alla och som antas av regeringen på grundval av en lag

Ministru kabineta rīkojums (föreskrifter) – rättsakter som regeringen utfärdar inom sina behörighetsområden

EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.