Uradni list Republike Latvije

Uradni list Republike Latvije

Natisni stran

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_ptlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Opis

Spletišče www.vestnesis.lv je elektronska različica uradnega lista Republike Latvije, Latvijas Vēstnesis, in je bilo vzpostavljeno leta 1995. Zaenkrat je pravno zavezujoča samo tiskana različica uradnega lista.

Spletišče www.vestnesis.lv vzdržuje delniška družba, ki izdaja tudi tiskano različico uradnega lista Latvijas Vēstnesis. Delničar družbe je latvijsko ministrstvo za pravosodje. Informacije, objavljene na spletu, so enake informacijam, objavljenim v tiskani različici uradnega lista.

Za lažjo uporabo so informacije na spletišču www.vestnesis.lv razdeljene v štiri kategorije:

  • dokumenti: zakonski akti (zakoni, uredbe kabineta, zavezujoče uredbe lokalnih organov, sodbe ustavnega sodišča, informativna obvestila ministrstev in drugih javnih organov itd.), ki jih izdajo državni organi republike Latvije (parlament, kabinet, predsednik vlade, ministrstva, institucije državne uprave, ustavno sodišče, občine mest nacionalnega interesa itd.),
  • v parlamentu (Saeima): informacije o latvijskem parlamentu Saeima, izjavah, dnevnem redu, zapisnikih sej itd.,
  • informacije: informacije, objavljene v uradnem listu v zvezi z razmerami v državi, in obvestila za medije, ki jih pripravijo državni organi,
  • obvestila: informacije, objavljene v uradnem listu v zvezi z registrom podjetij, ter vsa druga uradna obvestila (npr. naznanila ob odprtju zapuščinske razprave, pozivi na sodišče, obvestila za upnike itd.).

Spletišče www.vestnesis.lv ima številne možnosti iskanja: iščete lahko po datumu objave (arhivsko iskanje po koledarju) ali z naprednim iskanjem, ki omogoča iskanje po več kriterijih in kombinacijah (po besedah v besedilu ali naslovu dokumentov, po avtorju dokumenta, vrsti in številki dokumenta, datumu objave, datumu začetka veljavnosti, statusu itd.).

Izdajatelj uradnega lista Latvijas Vēstnesis vzdržuje tudi zakonodajni portal www.likumi.lv. V tej podatkovni zbirki se sistematično zbirajo vsi zakonodajni akti, objavljeni v uradnem listu. Na portalu so zakonodajni akti dostopni brezplačno v različnih oblikah: temeljna besedila in prečiščene različice (tj. veljavne različice, predhodne (zgodovinske) različice in različice s spremembami, ki še niso začele veljati (prihodnje različice)). Ta podatkovna zbirka je vir latvijske zakonodaje tudi na portalu N-Lex.

Pravni instrumenti

Latvijas Republikas Satversme – Ustava republike Latvije

Likums (zakon) – splošno zavezujoč normativni akt, ki ga sprejme Saeima (latvijski parlament)

Ministru kabineta noteikumi (uredba kabineta) – splošno zavezujoč normativni akt, ki ga sprejme latvijska vlada na podlagi zakona

Ministru kabineta rīkojums (odlok kabineta) – pravni instrument, ki ga sprejme latvijska vlada na področjih svoje pristojnosti

Države EU

Portal N-Lex omogoča enoten dostop do podatkovnih zbirk nacionalnih zakonodaj po državah EU.

Izberite ustrezno državo spodaj , če želite poiskati določen pravni akt ali izvedeti več o njenem pravnem sistemu.
Države nečlanice EU

Portal N-Lex zagotavlja povezave in opise spletišč držav, ki niso članice EU.