Dziennik Urzędowy Republiki Łotewskiej

Dziennik Urzędowy Republiki Łotewskiej

Drukuj stronę

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_hrlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Opis

Strona internetowa www.vestnesis.lv umożliwia dostęp do elektronicznej wersji „Latvijas Vēstnesis” – Dziennika Urzędowego Republiki Łotewskiej. Strona www.vestnesis.lv działa od 1995 r. Jednak obecnie tylko wersja papierowa Dziennika Urzędowego jest prawnie wiążąca.

Stroną internetową www.vestnesis.lv zarządza ta sama spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która publikuje papierową wersję Dziennika Urzędowego „Latvijas Vēstnesis”. Akcje spółki należą do łotewskiego ministerstwa sprawiedliwości. Informacje dostępne online niczym nie różnią się od informacji publikowanych w papierowej wersji Dziennika Urzędowego.

Dla wygody użytkowników informacje na stronie www.vestnesis.lv pogrupowano według czterech kategorii:

  • Dokumenty – akty prawne (ustawy, rozporządzenia ministrów, obowiązujące akty prawne przyjmowane przez władze lokalne, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, noty informacyjne ministerstw i innych organów publicznych itp.) wydawane przez władze publiczne Republiki Łotewskiej (Parlament, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministerstwa, instytucje administracji państwowej, Trybunał Konstytucyjny, gminy itp.)
  • Sejm (Saeima) – informacje dotyczące parlamentu łotewskiego, oświadczenia, porządek dzienny, protokoły z posiedzeń sejmu itp.
  • Informacje – informacje dotyczące najnowszych wydarzeń publikowane w Dzienniku Urzędowym, komunikaty prasowe władz państwowych
  • Ogłoszenia – informacje dotyczące rejestru przedsiębiorców publikowane w Dzienniku Urzędowym, a także inne ogłoszenia prawne (np. ogłoszenia o otwarciu spadku, wezwania do sądu, zawiadomienia wierzycieli itp.)

Strona www.vestnesis.lv ma rozbudowane opcje wyszukiwania – informacje można wyszukiwać według daty publikacji (za pomocą kalendarza w zakładce „Archiwum”) lub za pomocą funkcji wyszukiwania zaawansowanego, która umożliwia wyszukiwanie według różnych kryteriów (wyszukiwanie terminu/terminów w tekście lub tytule dokumentu, wyszukiwanie według organu, który wydał dany dokument, według rodzaju i numeru dokumentu, daty publikacji, daty wejścia w życie, statusu itp.).

Wydawca Dziennika Urzędowego „Latvijas vēstnesis” zarządza również portalem www.likumi.lv. Akty prawne publikowane w Dzienniku Urzędowym są regularnie dodawane do bazy danych w tym portalu. Zapewnia on bezpłatny dostęp zarówno do podstawowych, jak i skonsolidowanych wersji aktów prawnych – aktualnych wersji, poprzednich wersji (historycznych) i wersji ze zmianami, które jeszcze nie weszły w życie (przyszłe wersje). Zasoby tej bazy danych są dostępne do wglądu w portalu N-Lex.

Akty prawne 

Latvijas Republikas Satversme – Konstytucja Republiki Łotewskiej

Likums (ustawy) – ogólnie wiążące normatywne akty prawne wydane przez parlament łotewski (Saeima)

Ministru kabineta noteikumi (rozporządzenia Rady Ministrów) – ogólnie wiążące normatywne akty prawne wydane przez rząd Łotwy

Ministru kabineta rīkojums (zarządzenia Rady Ministrów) – akty prawne wydane przez rząd Łotwy w obszarach, w których posiada kompetencje

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.