Staatsblad van de Republiek Letland

Staatsblad van de Republiek Letland

Deze pagina afdrukken

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_ptlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Omschrijving

De website www.vestnesis.lv is de elektronische versie van "Latvijas Vēstnesis", het staatsblad van Letland. De site is sinds 1995 online. Momenteel is echter alleen de papieren versie juridisch bindend.

De website www.vestnesis.lv wordt beheerd door dezelfde n.v. die de papieren versie uitgeeft. Deze n.v. is in handen van het Letse Ministerie van Justitie. De informatie op de website is dezelfde als die in de papieren versie.

De website is verdeeld is vier categorieën:

  • Documenten - wetgeving (wetten, kabinetsverordeningen, bindende lokale regelgeving, arresten van het Constitutioneel Hof, informatie van de ministeries en andere overheden, enz.) uitgevaardigd door de Letse overheidsinstanties (parlement, kabinet, premier, ministeries, Constitutioneel hof, gemeenten, enz.)
  • In de Saeima - informatie over het Letse parlement (de Saeima), verklaringen, agenda's, transcripties van vergaderingen, enz.
  • Informatie - informatie uit het staatsblad over de laatste ontwikkelingen in het land en persberichten van de Letse overheid
  • Kennisgevingen - informatie uit het staatsblad over het handelsregister, evenals andere juridische kennisgevingen (bijv. aankondigingen over het openvallen van nalatenschappen, dagvaardingen, oproepen tot het indienen van schuldvorderingen, enz.)

De website www.vestnesis.lv kan doorzocht worden op publicatiedatum of via uitgebreid zoeken, bijv. op woord(en) in de titel, uitvaardigende autoriteit, publicatiedatum, datum van inwerkingtreding, status, enz.)

De uitgever van het staatsblad onderhoudt ook de wetgevingsportal www.likumi.lv. Alle wetgeving die in het staatblad gepubliceerd wordt, wordt in deze database opgenomen. De wetgeving is daar gratis in te zien, zowel de basisteksten als geconsolideerde versies - huidige versies, oudere versies en versies met wijzigingen die nog niet in werking getreden zijn (toekomstige versies). Deze database is de bron van de Letse wetgeving op de website N-Lex.

Juridische instrumenten

Latvijas Republikas Satversme – Grondwet van de Republiek Letland

Likums (Wet) – algemeen bindende normatieve wet, uitgevaardigd door de Saeima (het Letse parlement)

Ministru kabineta noteikumi (Kabinetsverordeningen) – algemeen bindende normatieve wetgeving, uitgevaardigd door de Letse regering op grond van de wet

Ministru kabineta rīkojums (Ministerieel besluit) – een door de Letse regering uitgevaardigd rechtsinstrument

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.