Službeni list Republike Latvije

Službeni list Republike Latvije

Ispišite ovu stranicu

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_hrlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Opis

Elektronička verzija službenog lista Republike Latvije „Latvijas Vēstnesis” nalazi se na web-mjestu www.vestnesis.lv. Web-mjesto www.vestnesis.lv dostupno je na internetu od 1995. Međutim, zasad se samo tiskano izdanje službenog lista smatra obvezujućim. 

Web-mjesto www.vestnesis.lv održava isto dioničko društvo koje izdaje tiskano izdanje službenog lista „Latvijas Vēstnesis”. Ministarstvo pravosuđa vlasnik je dionica tog društva. Informacije dostupne na interentu ne razlikuju se od onih koje su objavljene u tiskanom izdanju službenog lista. 

Kako bi se korisnicima omogućilo lakše pregledavanje, informacije na web-mjestu www.vestnesis.lv podijeljene su u sljedeće četiri kategorije:

  • dokumenti – pravni akti (zakoni, pravilnici ministara, obvezujući akti lokalne samouprave, presude Ustavnog suda, usluge informiranja ministarstava i ostalih javnih tijela itd.) koje donose javna tijela Republike Latvije (Parlament, Vlada, Premijer, ministri, uredi državnih uprava, Ustavni sud, općine gradova od državnog interesa itd.)
  • Saeima – informacije o Latvijskom parlamentu (Saeima), izjave, dnevni redovi, transkripti sjednica itd.
  • informacije – informacije koje se objavljuju u službenom listu u vezi s najnovijim događanjima u zemlji i u priopćenjima za tisak državnih tijela
  • obavijesti – informacije koje se objavljuju u službenom listu u vezi s registrom trgovačkih društava i druge pravne obavijesti (npr. obavijesti o otvaranju ostavinske rasprave, pozivi na sud, obavijesti vjerovnicima itd.).

Web-mjesto www.vestnesis.lv ima napredne opcije pretraživanja – informacije je moguće pretraživati po datumu objave (pretraživanje arhive s pomoću kalendara) ili s pomoću naprednog pretraživanja, koje omogućuje pretraživanje po različitim kriterijima i njihovo kombiniranje (pretraživanje po riječi/ma unutar teksta ili naslova dokumenata, po tijelu koje je donijelo akt, po vrsti i broju dokumenta, po datumu objave, po datumu stupanja na snagu, po statusu itd.).

Izdavač službenog lista „Latvijas Vēstnesis” održava i portal zakonodavstva www.likumi.lv. U tu bazu podataka sustavno se dodaju pravni akti koji se objavljuju u službenom listu. Na portalu su besplatno dostupne osnovne i pročišćene verzije pravnih akata – važeće verzije, prethodne (povijesne) verzije i verzije s izmjenama koje još nisu stupile na snagu (buduće verzije). Ta baza podataka služi i kao izvor latvijskog zakonodavstva dostupnog na web-mjestu N-Lex.  

Pravni instrumenti  

Latvijas Republikas Satversme – Ustav Republike Latvije

Likums (zakoni) – opće obvezujući normativni akti koje donosi Latvijski parlament („Saeima”).

Ministru kabineta noteikumi (pravilnici ministara) – opće obvezujući normativni akti koje donosi Latvijska vlada na temelju zakona

Ministru kabineta rīkojums (odluke ministara) – pravni instrumenti koje donosi Latvijska vlada u područjima za koje je nadležna

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.