Läti Vabariigi ametlik väljaanne

Läti Vabariigi ametlik väljaanne

Prindi see leht

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_hrlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Kirjeldus

Veebisait www.vestnesis.lv on Läti Vabariigi ametliku väljaande „Latvijas Vēstnesis” elektrooniline versioon. Veebisait www.vestnesis.lv on olnud kättesaadav alates 1995. aastast. Õiguslikult siduv on praegu aga üksnes ametliku väljaande trükiversioon.

Veebisaiti www.vestnesis.lv haldab sama aktsiaselts, mis annab ametlikku väljaannet „Latvijas Vēstnesis” välja paberkandjal. Ettevõtte aktsiad kuuluvad Läti Justiitsministeeriumile. Internetis kättesaadav teave on sama, mis paberkandjal avaldatud ametlikus väljaandes.

Kasutajasõbralikkuse huvides on teave veebisaidil www.vestnesis.lv jaotatud nelja kategooriasse:

  • Dokumendid – õigusaktid (seadused, valitsuse määrused, kohalike omavalitsuste siduvad määrused, konstitutsioonikohtu otsused, ministeeriumite ja muude riigiasutuste teave jne), mille on välja andnud Läti Vabariigi riigiasutused (parlament, valitsus, peaminister, ministeeriumid, riigi haldusasutused, konstitutsioonikohus, omavalitsused jne).
  • Seimis – teave Läti parlamendi (Saeima) kohta, avaldused, päevakorrad, istungite protokollid jne.
  • Informatsioon – ametlikus väljaandes avaldatud teave riigi viimase aja arengust ning valitsusasutuste pressiteated.
  • Teated – ametlikus väljaandes avaldatud teave äriregistri kohta ning muud õigusteated (nt teadaanded seoses pärandi avanemisega, kohtukutsed, teated võlausaldajatele jne).

Veebisaidil www.vestnesis.lv on ulatuslikud otsinguvõimalused. Teavet saab otsida avaldamiskuupäeva järgi (otsing arhiivis, kasutades kalendrit) või kasutades täppisotsingut, mis võimaldab otsida mitmete kriteeriumite ja kombinatsioonide alusel (sõna otsing dokumentide tekstides või pealkirjades, otsing väljaandnud asutuse, dokumendi tüübi või numbri, avaldamis- või jõustumiskuupäeva, staatuse jne alusel).

Ametliku väljaande „Latvijas Vēstnesis” kirjastaja haldab ka õigusportaali www.likumi.lv. Ametlikus väljaandes avaldatud õigusaktid sisestatakse süstemaatiliselt sellesse andmebaasi. Asjaomases portaalis on õigusaktid kõigile tasuta kättesaadavad, nii alustekstid kui ka konsolideeritud versioonid – praegused versioonid, varasemad versioonid ning veel jõustumata muudatusi sisaldavad versioonid (tulevased versioonid). Kõnealusest andmebaasist pärinevad Läti õigusaktid veebisaidil N-Lex.

Õigusaktid

Latvijas Republikas Satversme – Läti Vabariigi põhiseadus

Likums (seadus) – Läti parlamendi (Saeima) poolt vastu võetud üldiselt siduv normatiivne akt

Ministru kabineta noteikumi (valitsuse määrused) – Läti valitsuse poolt seaduse alusel vastu võetud üldiselt siduv normatiivne akt

Ministru kabineta rīkojums (valitsuse otsus) – Läti valitsuse vastuvõetud õigusakt valitsuse pädevusse kuuluvates valdkondades

ELi riigid

N-Lex on platvorm, mille vahendusel saate juurdepääsu ELi riikide õigusteabe andmebaasidele.

Valige allpool riik, et otsida selle õigusakte või saada teavet selle õigussüsteemi kohta.
ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.