Republikken Letlands statstidende

Republikken Letlands statstidende

Print siden

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_ptlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Beskrivelse

Webstedet www.vestnesis.lv er en elektronisk udgave af "Latvijas Vēstnesis" – Republikken Letlands statstidende. www.vestnesis.lv har kun været tilgængelig siden 1995. I øjeblikket er det kun papirudgaven af statstidende, der er bindende. 

Webstedet www.vestnesis.lv forvaltes af det aktieselskab, som også udgiver papirudgaven af statstidende "Latvijas Vēstnesis". Det lettiske justitsministerium ejer aktierne i virksomheden. De oplysninger, der gives i netudgaven, er de samme som i papirudgaven af statstidende. 

For at gøre det lettere for brugerne er oplysningerne på www.vestnesis.lv opdelt i fire kategorier:

  • Dokumenter – retsakter (love, regeringsforordninger, bindende forordninger fra lokale myndigheder, forfatningsdomstolens domme, meddelelser fra ministerierne og andre offentlige myndigheder m.m.) udstedt af Republikken Letlands offentlige myndigheder (parlamentet, kabinettet, premierministeren, ministerierne, statslige institutioner, forfatningsdomstolen, kommunale myndigheder i byer af national interesse m.m.).
  • I Saeima – oplysninger om Saeima (det lettiske parlament), erklæringer, dagsordener, afskrifter af møder m.m.
  • Information – offentliggjort i statstidende om den seneste udvikling i landet og pressemeddelelser fra de statslige myndigheder.
  • Meddelelser – oplysninger offentliggjort i statstidende om virksomhedsregistret og andre retlige meddelelser (f.eks. om arvesager, stævninger, bekendtgørelser for fordringshavere m.m.).

Der er omfattende søgemuligheder på www.vestnesis.lv. Man kan søge på dato for offentliggørelse (med arkivsøgning efter en kalender) eller lave en avanceret søgning på forskellige kriterier og kombinationer (af ord i dokumenters tekst eller titler, udstedende myndighed, dokumenttype og -nummer, dato for offentliggørelse, ikrafttrædelsesdato m.m.).

Udgiveren af statstidende "Latvijas Vēstnesis" forvalter også lovgivningsportalen www.likumi.lv. Retsakter, der offentliggøres i statstidende, bliver automatisk lagt i denne datebase. Her kan man få både de oprindelige retsakter og konsoliderede udgaver gratis – nugældende udgaver, tidligere (historiske) udgaver og udgaver med ændringer, der endnu ikke er trådt i kraft (kommende udgaver). Databasen er kilde for den lettiske lovgivning på webstedet N-Lex.  

Retsakter 

Latvijas Republikas Satversme – Republikken Letlands forfatning

Likums (lov) – generalt bindende retsakt udstedt af Saeima (det lettiske parlament)

Ministru kabineta noteikumi (regeringsforordninger) – generelt bindende retsakter udstedt af Letlands regering på grundlag af en lov

Ministru kabineta rīkojums (regeringsbeslutning) – en retsakt udstedt af den lettiske regering på områder, hvor den er kompetent

EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.