Úřední věstník Lotyšské republiky

Úřední věstník Lotyšské republiky

Vytisknout tuto stránku

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_hrlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Popis

Na internetových stránkách www.vestnesis.lv najdete elektronickou verzi úředního věstníku Lotyšské republiky – Latvijas Vēstnesis. Stránky jsou k dispozici od roku 1995. V současné době je závazné pouze tištěné vydání věstníku.

Internetové stránky www.vestnesis.lv spravuje akciová společnost, která vydává i tištěnou verzi úředního věstníku. Jejím stoprocentním vlastníkem je lotyšské ministerstvo spravedlnosti. Informace dostupné na internetu se shodují s informacemi zveřejněnými v tištěné verzi věstníku.

Obsah internetových stránek www.vestnesis.lv je pro přehlednost rozdělen do čtyř kategorií:

  • Dokumenty – právní akty (zákony, nařízení vlády, závazná nařízení orgánů místní správy, rozhodnutí ústavního soudu, informační služby ministerstev a ostatních státních orgánů apod.) vydávané orgány státní správy Lotyšské republiky (parlamentem, vládou, předsedou vlády, ministerstvy, ústavním soudem, samosprávami měst a obcí apod.)
  • Co je nového v Saeima – informace týkající se lotyšského parlamentu Saeima – prohlášení, programy jednání, zápisy ze zasedání apod.
  • Informace – uveřejněné v úředním věstníku, které s týkají nejnovějšího vývoje v zemi, a tiskové zprávy státních orgánů
  • Oznámení – informace uveřejněné v úředním věstníku, které s týkají obchodního rejstříku, a další právní oznámení (např. oznámení o zahájení dědického řízení, předvolání k soudu, oznámení věřitelům apod.)

Internetové stránky www.vestnesis.lv nabízejí široké možnosti vyhledávání. Vyhledávat lze podle data zveřejnění (za použití archivního vyhledávání v kalendáři) nebo podle různých kritérií a kombinací (podle slova či slov v textu nebo názvu dokumentu, podle orgánu, který dokument vydal, podle typu a čísla dokumentu, podle data zveřejnění, data vstupu v platnost, statusu apod.).

Vydavatel úředního věstníku Latvijas Vēstnesis také spravuje legislativní portál www.likumi.lv. Právní akty, které jsou zveřejňovány ve věstníku, jsou systematicky převáděny do této databáze. Portál zdarma nabízí jak základní texty právních aktů, tak jejich konsolidované verze – současné verze, dřívější (historické) verze a verze se změnami, které ještě nevstoupily v platnost (budoucí verze). Databáze také slouží jako zdroj lotyšských právních předpisů na internetových stránkách N-Lex.

Právní nástroje

Latvijas Republikas SatversmeÚstava Lotyšské republiky

Likums (zákon) – všeobecně závazný normativní akt, který vydává lotyšský parlament Saeima

Ministru kabineta noteikumi (nařízení vlády) – všeobecně závazný normativní akt, který na základě zákona vydává lotyšská vláda

Ministru kabineta rīkojums (vyhláška ministerstva) – právní nástroj, který v oblastech své kompetence vydává lotyšská vláda

Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.