Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Vytlačiť túto stránku

/multisite/n-lex-migration/file/logoluxembourgfrjpg_enlogo_luxembourg_fr.jpg

Logo of the website of the Official Gazette of Luxembourg

Popis

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, oficiálny internetový portál právnych predpisov Luxemburského veľkovojvodstva, poskytuje prístup k vnútroštátnym právnym predpisom uverejneným v troch sériách luxemburskej zbierky právnych predpisov Mémorial.

Portál je rozdelený do troch sekcií, ktoré korešpondujú s troma sériami Mémorialu.

 • Právne predpisy (séria A)
  Právne a regulačné nástroje od roku 1839.
  Dokumenty publikované pod hlavičkou „textes coordonnés“ (konsolidované verzie platných právnych predpisov v kodifikovanej forme alebo vo forme kompendia).
 • Vykonávacie predpisy (séria B)
  Vykonávacie predpisy, obežníky, stanoviská a zoznamy od roku 1996.
 • Obchodné spoločnosti a združenia (séria C)
  Oznámenia týkajúce sa spoločností, združení a neziskových nadácií od roku 1996.
  Odkazy na všetky povinné oznámenia od roku 1962, ktoré sa týkajú spoločností a združení vykonávajúcich svoju činnosť v Luxembursku.

Právne akty

Mémorial , (séria A)

Právne a regulačné nástroje od roku 1839 (zákony, všeobecné právne predpisy ministerstiev atď.)

Textes coordonnés (konsolidované znenia)

Konsolidované znenia platných právnych predpisov vrátane kódexov a zákonníkov, výpisy z Mémorialu série A, legislatívne kompendiá a iné publikácie.

Codes-lois (právne kódexy) v týchto oblastiach:

 • občianske právo hmotné;
 • trestného právo procesné;
 • obchodné právo;
 • cestné právo;
 • právo sociálneho zabezpečenia;
 • občianske právo procesné;
 • pracovné právo;
 • trestné právo hmotné.

Codes-compilations (kompilácie právnych predpisov) pre tieto oblasti:

 • verejná správa;
 • životné prostredie;
 • školstvo;
 • verejné zdravie;
 • kompendium osobitných zákonov.

Kompilácie obsahujú konsolidované znenia právnych predpisov z danej oblasti, ale nie sú záväzné, t. j. nemožno ich použiť v rámci súdneho konania.

Recueils de législation (legislatívne prehľady)

Publikácie obsahujúce konsolidované znenia príslušných právnych predpisov a súvisiacu judikatúru pre určitú oblasť práva

Autres publications (iné publikácie)

Publikácie vysvetľujúce legislatívne a regulačné postupy, nesporové správne konania a právne predpisy vzťahujúce sa na zamestnancov štátnej správy. Zákon o obchodných spoločnostiach je preložený do angličtiny.

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.