Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Drukuj stronę

/multisite/n-lex-migration/file/logoluxembourgfrjpg_enlogo_luxembourg_fr.jpg

Logo of the website of the Official Gazette of Luxembourg

Opis

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg to oficjalny portal umożliwiający dostęp do luksemburskich aktów prawnych opublikowanych w 3 seriach gazety prawnej Luksemburga o nazwie Mémorial.

Portal podzielony jest na trzy części odpowiadające trzem seriom publikacji Mémorial.

 • Akty prawne (seria A)
  Instrumenty ustawodawcze i regulacyjne od roku 1839.
  Dokumenty opublikowane w części „textes coordonnés” (skonslidowane wersje obowiązujących aktów prawnych w formie skodyfikowanej lub w formie kompendium).
 • Akty administracyjne (seria B)
  Instrumenty administracyjne, okólniki, opinie i wykazy od roku 1996.
 • Firmy i stowarzyszenia (seria C)
  Powiadomienia dotyczące firm, stowarzyszeń i fundacji non‑profit od roku 1996.
  Odniesienia do wszystkich obowiązkowych powiadomień od roku 1962 dotyczących firm i stowarzyszeń działających w Luksemburgu.

Akty prawne

Mémorial , seria A

Instrumenty ustawodawcze i regulacyjne (ustawy, rozporządzenia ministerialne i inne itp.)

Textes coordonnés (teksty uzgodnione)

Skonsolidowane wersje obowiązujących przepisów, w tym kodeksów i kompilacji przepisów, fragmenty serii A Mémorialu, kompendia prawne i inne publikacje.

Codes-lois (kodeksy prawne)

 • kodeks cywilny
 • kodeks postępowania karnego
 • kodeks handlowy
 • kodeks drogowy
 • kodeks zabezpieczenia społecznego
 • kodeks postępowania cywilnego
 • kodeks pracy
 • kodeks karny

Codes-compilations (kompilacje prawne)

 • kodeks administracyjny
 • kodeks środowiska
 • kodeks edukacji narodowej
 • kodeks zdrowia
 • kompendium przepisów specjalnych.

Kompilacje stanowią wersję skonsolidowaną wszystkich tekstów prawnych i regulacyjnych dotyczących danej dziedziny, lecz nie mają charakteru wiążącego: nie można ich wykorzystać w sądzie.

Recueils de législation (kompendia prawne)

Broszury zawierające skonsolidowane teksty aktów prawnych i regulacyjnych oraz wybór orzeczeń dotyczących konkretnych tematów.

Autres publications (inne publikacje)

Publikacje wyjaśniające procedury legislacyjne i regulacyjne, administracyjne postępowanie nieprocesowe oraz przepisy dotyczące urzędników państwowych. Dostępna jest również ustawa dotycząca spółek handlowych w tłumaczeniu na język angielski.

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.