Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Deze pagina afdrukken

/multisite/n-lex-migration/file/logoluxembourgfrjpg_rologo_luxembourg_fr.jpg

Logo of the website of the Official Gazette of Luxembourg

Beschrijving

Op de officiële website Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg vindt u de Luxemburgse wetgeving die gepubliceerd is in de drie reeksen van het Mémorial, het staatsblad van het Groothertogdom Luxemburg.

Net zoals het Mémorial is de website verdeeld in drie rubrieken.

 • Wetgeving (reeks A)
  Wet- en regelgeving sinds 1839
  Documenten gepubliceerd als "textes coordonnées" (geconsolideerde versie van geldende wetgeving, gecodificeerd of als compendium)
 • Administratie (reeks B)
  Administratieve documenten, circulaires, adviezen en lijsten sinds 1996
 • Vennootschappen en verenigingen (reeks C)
  Bekendmakingen over vennootschappen en verenigingen sinds 1996
  Referenties naar alle verplichte bekendmakingen sinds 1962 over vennootschappen en verenigingen die in Luxemburg actief zijn

Wetgeving

Mémorial , reeks A

Wet- en regelgeving (wetten, ministeriële en andere besluiten enz.)

Textes coordonnés (gecoördineerde teksten)

Geconsolideerde versies van geldende wetgeving, inclusief wetboeken en compilaties, uittreksels van reeks A van het Mémorial, wetgevingscompendia en andere publicaties

Codes-lois (wetboeken)

 • Burgerlijk wetboek
 • Wetboek van strafvordering
 • Wetboek van koophandel
 • Wegcode
 • Wetboek sociale zekerheid
 • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
 • Wetboek arbeidsrecht
 • Strafwetboek

Codes-compilations (gecompileerde wetgeving)

 • bestuursrecht
 • milieurecht
 • onderwijsrecht
 • gezondheidsrecht
 • compendium van bijzondere wetten

Compilaties consolideren alle wet- en regelgeving op een bepaald gebied, maar hebben geen kracht van wet. Ze kunnen dus niet voor de rechter worden gebruikt.

Recueils de législation (wetgevingscompendia)

Brochures met geconsolideerde wet- en regelgeving en een selectie van jurispridentie over bepaalde onderwerpen

Autres publications (andere publicaties)

Publicaties over wet- en regelgevingsprocedures, de niet-contradictoire administratieve procedure en verordeningen betreffende overheidsambtenaren. Er is ook een Engelse vertalling beschikbaar van de wet over commerciële ondernemingen.

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.