Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Print siden

/multisite/n-lex-migration/file/logoluxembourgfrjpg_enlogo_luxembourg_fr.jpg

Logo of the website of the Official Gazette of Luxembourg

Beskrivelse

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg​ er Luxembourgs officielle website for lovgivning og giver adgang til national lovgivning, der offentliggøres i 3 udgaver af Luxembourgs lovtidende Mémorial.

Websitet er opdelt i tre sektioner, som svarer til de tre udgaver af Mémorial.

 • Lovgivning (Mémorial A)
  Love og forordninger fra 1839 og frem.
  Dokumenter offentliggjort under overskriften “textes coordonnés”, som indeholder konsoliderede udgaver af gældende lovgivning i form af lovsamlinger (Codes) og retspraksis (Recueils de législation).
 • Forvaltning (Mémorial B)
  Forvaltningsakter, cirkulærer, meddelelser og samlinger fra 1996 og frem.
 • Virksomheder og foreninger (Mémorial C)
  Bekendtgørelser vedrørende virksomheder, foreninger og ikke-udbyttegivende institutioner fra 1996 og frem.
  Henvisninger til alle obligatoriske bekendtgørelser siden 1962 om virksomheder og foreninger, der har haft aktiviteter i Luxembourg.

Love

Mémorial A

Love og forordninger (love, ministerielle og andre bekendtgørelser etc.)

Textes coordonnés (konsoliderede tekster)

Konsoliderede udgaver af gældende lovgivning herunder love og sammenfatninger, uddrag fra Mémorial A, gældende lovgivning og retspraksis samt andre publikationer.

Codes-lois (love)

 • civillovbogen
 • strafferetsplejeloven
 • handelsloven
 • færdselsloven
 • socialloven
 • retsplejeloven
 • arbejdsloven
 • straffeloven

Codes-compilations (sammenfatninger)

 • forvaltningsretten
 • miljøloven
 • national uddannelseslovgivning
 • sundhedslovgivning
 • samling af specielle love

Samlingerne konsoliderer alle love og forordninger inden for ét bestemt område, men de er ikke gældende og kan ikke anvendes i retten.

Recueils de législation (gældende lovgivning og retspraksis)

Brochurer der indeholder konsoliderede love og forordninger og et udvalg af retspraksis om bestemte emner.

Autres publications (andre publikationer)

Publikationer der forklarer lovgivningsproceduren, forvaltningsloven og tjenestemandsvedtægten. Her findes også en engelsk oversættelse af lovgivning, der er relevant for erhvervsdrivende.

EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.