Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Разпечатване на страницата

/multisite/n-lex-migration/file/logoluxembourgfrjpg_nllogo_luxembourg_fr.jpg

Logo of the website of the Official Gazette of Luxembourg

Описание

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, официалният уебсайт на Люксембург за законодателство, дава достъп до законите на страната, публикувани в трите серии на държавния вестник на Люксембург, Mémorial.

Сайтът е разделен на 3 части, отговарящи на 3-те серии на Mémorial.

 • Законодателство (Серия A)
  Законови и подзаконови актове от 1839 г. насам.
  Документи, публикувани под надслов „textes coordonnés“ (консолидирани версии на действащо законодателство под формата на кодекси или сборници).
 • Администрация (Серия B)
  Административни инструменти, циркулярни писма, становища и списъци от 1996 г. насам.
 • Дружества и сдружения (Серия C)
  Известия във връзка с дружества, сдружения и фондации с нестопанска цел от 1996 г. насам.
  Препратки към всички задължителни известия от 1962 г. насам, свързани с дружествата и асоциациите, действащи в Люксембург.

Правни актове

Mémorial , серия A

Законови и подзаконови инструменти (закони, министерски и други постановления и др.)

Textes coordonnés (координирани текстове)

Консолидирани версии на действащо законодателство, включително законодателни кодекси и компилации, извадки от серия А на Mémorial , сборници на законодателство и други публикации.

Codes-lois (законодателни кодекси)

 • граждански кодекс
 • наказателно-процесуален кодекс
 • търговски кодекс
 • кодекс за движението по пътищата
 • кодекс за социално осигуряване
 • граждански процесуален кодекс
 • кодекс на труда
 • наказателен кодекс

Codes-compilations (кодекси сборници)

 • административен кодекс
 • кодекс за околната среда
 • национален кодекс за образованието
 • кодекс за здравеопазването
 • сборник от специални закони.

В сборниците се консолидират всички законови и подзаконови текстове в определена област, но сами по себе си те нямат правна сила и не могат да се използват в съда.

Recueils de législation (сборници със законодателство)

Брошури, съдържащи консолидирани законови и подзаконови текстове и подбрана съдебна практика на определени теми.

Autres publications (други публикации)

Публикации, обясняващи законови и подзаконови процедури, извънсъдебната административна процедура и разпоредбите за държавните служители. Съществува също така превод на английски на Закона за търговските дружества.

Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.