Prawo litewskie

Prawo litewskie

Drukuj stronę

Lietuvos Respublikos Seimas

Opis

Parlament

Parlament Litwy nazywa się Seimas. Na jego stronie internetowej można znaleźć informacje na temat:

 • zasad jego pracy
 • jego historii
 • członków i ugrupowań politycznych
 • komitetów i komisji
 • stosunków międzynarodowych i publicznych
 • dostępu do aktów prawnych.

Prawo on-line

Litewskie prawo on-line – pełne teksty litewskich aktów prawnych w języku angielskim, w tym:

 • akty prawne przyjęte przez Seimas i podległe mu organy oraz przez rząd, władze miejskie, sądy i wiele innych instytucji
 • konstytucja Litwy z 1992 r.
 • kodeks cywilny i kodeks pracy.

Nie wszystkie zbiory przepisów są dostępne w języku angielskim, dotyczy to również poprawek i suplementów.

Publikacje

 • Począwszy od 1993 r., akty prawne są oficjalnie publikowane w Valstybės žinios (dzienniku urzędowym).
 • Wydawnictwo Seimas publikuje od 1991 r. zbiór dokumentów prawnych – Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys – obejmujący ustawy, dekrety prezydenckie, orzeczenia i decyzje Trybunału Konstytucyjnego, a także niemające charakteru regulacyjnego akty przyjmowane przez Seimas i jego prezydium (np. rezolucje).
 • Akty prawne regulujące działalność banków na Litwie – wydawane trzy razy w roku przez Bank Litwy i udostępniane obecnie abonentom.

Rodzaje aktów prawnych

 • Konstytucja (Lietuvos Respublikos Konstitucija) – przyjęta przez obywateli Litwy podczas referendum w dniu 25 października 1992 r., weszła w życie 2 listopada 1992 r.
 • Przepisy konstytucyjne (konstitucinis įstatymas)
 • Ustawy (konstitucinis įstatymas)
 • Rezolucje (nutarimas) przyjmowane przez Seimas (Sejm) i rząd (Vyriausybė)
 • Dekrety prezydenckie (dekretas)
 • Zarządzenia/akty (įsakymas, aktas itp.) wydawane przez inne organy administracji centralnej i przez władze miejskie.

Litewski system prawny opiera się na ustawach. Ustawy regulujące określoną dziedzinę systematyzowane są w postaci kodeksów.

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.