Lietuvas tiesības

Lietuvas tiesības

Izdrukāt šo lapu

Lietuvas Respublikas Seims

Apraksts

Parlaments

Seims ir Lietuvas parlaments. Šajā vietnē noskaidrojiet:

 • kā tas darbojas;
 • tā vēsturi;
 • deputātus un politiskos grupējumus;
 • komitejas un komisijas;
 • kā tas sadarbojas ar Lietuvas un starptautisko sabiedrību;
 • kā var piekļūt likumiem.

Tiesības internetā

Lietuvas tiesību akti internetā – Lietuvas tiesību aktu pilni teksti, tostarp angliski:

 • tiesību akti, kurus pieņēmis Seims un pakārtotās iestādes, valsts valdība, pašvaldības, tiesas un daudzas citas iestādes;
 • Lietuvas 1992. gada konstitūcija;
 • Civilkodekss un Darba tiesību kodekss.

Citu kodeksu un grozījumu, un papildinājumu tulkojumi angliski bieži vien nav pieejami.

Publikācijas

 • No 1993. gada tiesību aktus publicē oficiālajā vēstnesī “Valstybės žinios” .
 • Seima publikāciju birojs publicē Lietuvas juridisko dokumentu krājumu Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys (1991- ). Tajā ir pamatlikumi, prezidenta dekrēti, Konstitucionālās tiesas spriedumi un lēmumi, Seima neregulatīvie akti (piem., rezolūcijas) un Seima valdes rezolūcijas.
 • Tiesību akti, kas regulē banku darbību Lietuvā – Lietuvas banka tos publicē 3 reizes gadā, un pašreiz tie ir pieejami pasūtītājiem.

Likumdošanas veidi

 • Konstitutūcija (Lietuvas Republikas Konstitūcija) – Lietuvas Republikas pilsoņi to pieņēma 1992. gada 25. oktobra referendumā; tā stājās spēkā 1992. gada 2. novembrī.
 • Konstitucionālie likumi (konstitucinis įstatymas)
 • Likumi (įstatymas)
 • Rezolūcijas (nutarimas), ko pieņēmis Seims (parlaments) un valdība (Vyriausybė)
 • Prezidenta dekrēti (dekretas)
 • Rīkojumi un akti (įsakymas, aktas, utt.), ko pieņēmušas valsts iestādes un pašvaldības.

Lietuvas tiesību sistēmas pamatā ir ar likumu noteiktās tiesības. Materiālās tiesības ir kodificētas kodeksos.

ES valstis

N-Lex piedāvā vienotu piekļuvi dažādo ES dalībvalstu tiesību aktu datubāzēm.

Izvēlieties vienu valsti no zemāk redzamā saraksta, lai meklētu tiesību aktus vai uzzinātu vairāk par tās tiesību sistēmu.
Trešās valstis

N-Lex sniegtas saites uz un apraksti par trešo valstu tīmekļa vietnēm.