Lietuvos teisė

Lietuvos teisė

Spausdinti šį puslapį

Lietuvos Respublikos Seimas

Aprašymas

Parlamentas

Lietuvos parlamentas yra Seimas. Jo svetainėje pateikiama informacija tokiais klausimais:

 • kaip jis dirba,
 • jo istorija,
 • nariai ir politinės frakcijos bei grupės,
 • komitetai ir komisijos,
 • ryšiai su visuomene ir tarptautiniai ryšiai,
 • prieiga prie teisės aktų.

Teisės aktai internete

Lietuvos Respublikos teisės aktai internete – visas Lietuvos teisės aktų tekstas anglų kalba, įskaitant:

 • Seimo ir jam pavaldžių institucijų, Vyriausybės, savivaldybių, teismų ir daugelio kitų institucijų priimtus teisės aktus,
 • 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją,
 • Civilinį kodeksą ir Darbo kodeksą.

Kitų kodeksų arba pataisų ir papildymų vertimų į anglų kalbą dažnai nėra.

Leidiniai

 • Nuo 1993 m. teisės aktai oficialiai skelbiami „Valstybės žiniose“.
 • Seimo leidykloje leidžiamas Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys (nuo 1991 m.). Į jį įtraukiami įstatymai, Prezidento dekretai, Konstitucinio Teismo nutarimai bei sprendimai, nenorminiai Seimo dokumentai (pvz., rezoliucijos) ir Seimo valdybos nutarimai.
 • Lietuvos bankas triskart per metus leidžia leidinį „Acts of law regulating activities of the banks of Lithuania“ („Lietuvos bankų veiklą reglamentuojantys teisės aktai“); jį galima užsiprenumeruoti.

Teisės aktų rūšys

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija: ją 1992 m. spalio 25 d. referendume priėmė Lietuvos Respublikos piliečiai, ji įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d.
 • Konstitucinis įstatymas
 • Įstatymas
 • Seimo ir Vyriausybės nutarimas
 • Prezidento dekretas
 • Kitų valstybės ir savivaldos institucijų įsakymas, aktas

Lietuvos teisinės sistemos pagrindas – statutinė teisė. Materialinė teisė kodifikuojama kodeksuose.

ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.