Litavsko zakonodavstvo

Litavsko zakonodavstvo

Ispišite ovu stranicu

Lietuvos Respublikos Seimas

Opis

Parlament

Seimas je litavski parlament. Na njegovu web-mjestu možete naći sljedeće:

 • opis njegova djelovanja
 • njegovu povijest
 • popis članova parlamenta i političkih skupina
 • popis odbora i komisija
 • informacije o odnosima s javnošću i međunarodnim odnosima
 • pristup zakonodavstvu.

Zakonodavstvo na internetu

Litavsko zakonodavstvo na internetu – cjelokupni tekstovi litavskih zakona na engleskom, uključujući:

 • pravne akte koje su donijeli Seimas i podređene institucije, Vlada, općine, sudovi te brojne druge institucije
 • Ustav Republike Litve iz 1992.
 • Građanski zakonik i Zakon o radu.

Engleski prijevodi ostalih zakona te izmjena i dopuna često nisu dostupni.

Publikacije

 • Pravni akti od 1993. objavljuju se u službenom listu Valstybės žinios.
 • Izdavačka kuća Seimasa objavljuje zbirku litavskih pravnih dokumenata – Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys (1991.- ) – koja sadržava temeljne akte, predsjedničke ukaze, presude i odluke Ustavnog suda te neregulatorne akte Seimasa (npr. odluke) i odluke Odbora Seimasa.
 • Pravne propise kojima se uređuju aktivnosti litavskih banaka objavljuje tri puta godišnje Litavska središnja banka. Trenutačno su dostupni samo pretplatnicima.

Vrste zakona

 • Ustav (Lietuvos Respublikos Konstitucija) izglasali su državljani Republike Litve na referendumu 25. listopada 1992., a stupio je na snagu 2. studenoga 1992.
 • Ustavno pravo (konstitucinis įstatymas)
 • Zakoni (įstatymas)
 • Odluke (nutarimas) Seimasa i Vlade (Vyriausybė)
 • Predsjednički ukazi (dekretas)
 • Nalozi/akti (įsakymas, aktas, itd.) ostalih vladinih institucija i općinskih nadležnih tijela.

Litavski pravni sustav temelji se na statutornom pravu. Najvažnije grane zakonodavstva kodificirane su u zakonicima.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.