Liettuan lainsäädäntö

Liettuan lainsäädäntö

Tulosta tämä sivu

Liettuan tasavallan parlamentti (Lietuvos Respublikos Seimas)

Kuvaus

Parlamentti

Seimas on Liettuan parlamentti. Sen verkkosivustolla esitellään

 • parlamentin toimintaa
 • Liettuan ja parlamentin historiaa
 • kansanedustajia ja poliittisia ryhmiä
 • parlamentin valiokuntia ja komiteoita
 • ulkoisia ja kansainvälisiä suhteita
 • mahdollisuuksia tutustua lainsäädäntöön.

Sähköinen lainsäädäntö

Liettuan säädöstietokanta (myös englanniksi) sisältää Liettuan säädökset koko teksteinä:

Muiden oikeusalojen säädöksistä tai lainsäädännön muutoksista tai täydennyksistä ei ole useinkaan saatavilla englanninkielisiä toisintoja.

Julkaisut

 • Säädökset: Vuodesta 1993 lähtien kaikki säädökset on julkaistu Liettuan virallisessa lehdessä (Valstybės žinios).
 • Liettuan parlamentin julkaisutoimisto on vuodesta 1991 lähtien julkaissut myös Liettuan lainsäädännön ja muiden oikeudellisten asiakirjojen kokoelmaa (Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys). Kokoelma sisältää lakeja, presidentin asetuksia, perustuslakituomioistuimen antamia tuomioita ja päätöksiä, parlamentin hyväksymiä muita kuin lainsäädännöllisiä asiakirjoja (esim. päätöslauselmat) ja parlamentin puhemiehistön päätöslauselmia.
 • Lait ja muut säädökset, joilla säännellään Liettuan pankkien toimintaa: Liettuan keskuspankki julkaisee säädökset kolmesti vuodessa. Käytettävissä on myös tilaajapalvelu.

Säädöslajit

 • Perustuslaki (Lietuvos Respublikos Konstitucija): Liettuan perustuslaki hyväksyttiin kansanäänestyksessä 25.10.1992, ja se tuli voimaan 2.11.1992.
 • Perustuslain luonteiset lait (konstitucinis įstatymas)
 • Lait (konstitucinis įstatymas)
 • Parlamentin (Seimas) ja hallituksen (Vyriausybė) päätöslauselmat (nutarimas)
 • Presidentin asetukset (dekretas)
 • Muiden valtion toimielinten sekä paikallis- ja kunnallisviranomaisten antamat määräykset ja säännöt (įsakymas, aktas).

Liettuan oikeusjärjestelmän perustana on säädännäisoikeus. Peruslainsäädäntöä täydentävät eri oikeusalojen yksityiskohtaisemmat säädökset ja kokoelmat.

EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.