Leedu õigus

Leedu õigus

Prindi see leht

Lietuvos Respublikos Seimas

Kirjeldus

Parlament

Seim on Leedu parlament. Seimi veebisaidil on kirjeldatud järgmist:

 • kuidas seim toimib;
 • seimi ajalugu;
 • seimi liikmed ja fraktsioonid;
 • seimi komiteed ja komisjonid;
 • avalikud ja rahvusvahelised suhted;
 • juurdepääs õigusaktidele.

Õigusaktid Internetis

Leedu õigusaktid Internetis – Leedu õigusaktide terviktekstid (inglise keeles), sealhulgas:

 • seimi ning selle allasutuste, vabariigi valitsuse, omavalitsuste, kohtute ning paljude muude institutsioonide poolt vastu võetud õigusaktid;
 • Leedu 1992. aasta põhiseadus;
 • tsiviilseadustik ja tööseadustik;

Teiste seadustike või muudatuste ja täienduste ingliskeelsed tõlked on harvem kättesaadavad.

Väljaanded

 • Alates 1993. aastast vastu võetud õigusaktid avaldatakse ametlikus väljaandes Valstybės žinios.
 • Seimi kirjastus avaldab Leedu õigusdokumentide kogumikku Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys (1991- ), mis sisaldab põhiõigusakte, presidendi dekreete, konstitutsioonikohtu otsuseid, seimi mitteregulatiivseid akte (nt resolutsioonid) ning seimi nõukogu resolutsioone.
 • Leedu pankade tegevust reguleerivad õigusaktid – avaldatakse kolm korda aastas Leedu Panga poolt ning praegu kättesaadav tellijatele.

Õigusaktide liigid

 • Põhiseadus (Lietuvos Respublikos Konstitucija) – vastu võetud Leedu Vabariigi kodanike poolt 1992. aasta 25. oktoobri rahvahääletusel; jõustus 2. novembril 1992.
 • Konstitutsioonilised seadused (konstitucinis įstatymas)
 • Seadused (įstatymas)
 • Seimi ja valitsuse (Vyriausybė) resolutsioonid (nutarimas)
 • Presidendi dekreedid (dekretas)
 • Muude valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste määrused/aktid (įsakymas, aktas jne)

Leedu õigussüsteem tugineb peamiselt õigusaktidele. Olulised õigusharud on kodifitseeritud seadustikeks.

ELi riigid

N-Lex on platvorm, mille vahendusel saate juurdepääsu ELi riikide õigusteabe andmebaasidele.

Valige allpool riik, et otsida selle õigusakte või saada teavet selle õigussüsteemi kohta.
ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.