Λιθουανική νομοθεσία

Λιθουανική νομοθεσία

Εκτύπωση σελίδας

Lietuvos Respublikos Seimas

Περιγραφή

Κοινοβούλιο

Seimas είναι η ονομασία του λιθουανικού κοινοβουλίου. Στον ιστότοπό του δίνονται πληροφορίες για

 • τον τρόπο λειτουργίας του
 • την ιστορία του
 • τα μέλη του κοινοβουλίου και τους πολιτικούς σχηματισμούς
 • τις διάφορες επιτροπές
 • τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις που αναπτύσσουν τα μέλη του
 • την πρόσβαση στη νομοθεσία.

Ηλεκτρονική πρόσβαση στη λιθουανική νομοθεσία

Στον ιστότοπο "Η λιθουανική νομοθεσία στο διαδίκτυο" θα βρείτε το πλήρες κείμενο των Λιθουανικών νόμων στα αγγλικά, καθώς και τα εξής:

 • νομικές πράξεις που εκδόθηκαν από το Seimas και τα υπαγόμενα σε αυτό όργανα, την κυβέρνηση, τους δήμους, τα δικαστήρια και πολλά άλλα θεσμικά όργανα
 • το λιθουανικό σύνταγμα του 1992
 • τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Εργασίας

Μεταφράσεις προς τα αγγλικά δεν είναι συνήθως διαθέσιμες για άλλους κώδικες ή για τροποποιήσεις και συμπληρωματικές διατάξεις.

Εκδόσεις

 • Νομικές πράξεις που εκδόθηκαν από το 1993 και μετά δημοσιεύονται επίσημα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως "Valstybės žinios".
 • Η υπηρεσία εκδόσεων του Seimas δημοσιεύει τη "συλλογή λιθουανικών νομικών εγγράφων" – Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys (1991- ) – στην οποία περιλαμβάνονται βασικές νομοθετικές πράξεις, προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και μη κανονιστικές πράξεις του Seimas (π.χ. ψηφίσματα) και αποφάσεις του προεδρείου του Seimas.
 • Νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες των τραπεζών της Λιθουανίας – δημοσιεύονται 3 φορές τον χρόνο από την Τράπεζα της Λιθουανίας και επί του παρόντος διατίθενται σε συνδρομητές.

Μορφές δικαίου

 • Το σύνταγμα (Lietuvos Respublikos Konstitucija): εγκρίθηκε από τους πολίτες της Δημοκρατίας της Λιθουανίας με το δημοψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου του 1992 και άρχισε να ισχύει στις 2 Νοεμβρίου 1992.
 • Οι συνταγματικοί νόμοι (konstitucinis įstatymas)
 • Οι νόμοι (konstitucinis įstatymas)
 • Τα ψηφίσματα (nutarimas) του Seimas (του κοινοβουλίου) και της κυβέρνησης (Vyriausybė)
 • Προεδρικά Διατάγματα (dekretas)
 • Διατάγματα/Πράξεις (įsakymas, aktas, κ.λπ.) άλλων κυβερνητικών οργάνων και τοπικών δημοτικών αρχών.

Στο λιθουανικό νομικό σύστημα, το κύριο τμήμα της νομοθεσίας απαρτίζεται από νόμους. Θεμελιώδεις τομείς του δικαίου διέπονται από ρυθμίσεις που κατατάσσονται σε κώδικες.

Χώρες της ΕΕ

Το N-Lex προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου στις εθνικές βάσεις νομικών δεδομένων των χωρών της ΕΕ.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω χώρες για να αναζητήσετε νομικές πράξεις ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νομικό της σύστημα.
Χώρες ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Το N-Lex παρέχει συνδέσμους και περιγραφές ιστοτόπων χωρών εκτός ΕΕ.