Den litauiske lovgivning

Den litauiske lovgivning

Print siden

Lietuvos Respublikos Seimas

Beskrivelse

Parlament

Seimas - er Litauens parlament. På dets website kan man læse om:

 • hvordan det fungerer
 • dets historie
 • medlemmer og politiske grupperinger
 • udvalg og kommissioner
 • offentlige og internationale forbindelser
 • adgang til love.

Lovgivningen online

Litauisk lovgivning onlineden fulde ordlyd af Litauens love på engelsk, herunder:

 • retsakter vedtaget af Seimas og underordnede institutioner, den nationale regering, kommuner, domstole og mange andre institutioner
 • Litauens forfatning af 1992
 • Civillovbogen og arbejdslovbogen

Der findes ofte ingen oversættelse af disse love eller af ændringer og tillæg.

Publikationer

 • Retsakter fra 1993 og frem offentliggøres i Valstybės žinios (statstidende).
 • Seimas' forlag udgiver en samling af Litauens retsakter – Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų rinkinys (1991- ) – som omfatter grundlæggende lovgivning, præsidentdekreter og domme og afgørelser fra forfatningsdomstolen samt ikke-lovgivningsmæssige dokumenter fra Seimas (f.eks. resolutioner) og resolutioner fra Seimas' bestyrelse.
 • Love vedrørende bankaktiviteter i Litauen – udgives 3 gange om året af Litauens nationalbank og er på nuværende tidspunkt tilgængelige for abonnenter.

Former for love

 • Forfatningen (Lietuvos Respublikos Konstitucija) – vedtaget af borgerne i Den Litauiske Republik ved folkeafstemning den 25. oktober 1992 og trådt i kraft den 2. november 1992.
 • Forfatningslove (konstitucinis įstatymas)
 • Love (įstatymas)
 • Resolutioner (nutarimas) fra Seimas (parlamentet) og regeringen (Vyriausybė)
 • Præsidentdekreter (dekretas)
 • Bestemmelser/akter (įsakymas, aktas osv.) fra andre regeringsinstitutioner og kommunale myndigheder.

Det litauiske retssystem bygger primært på nedfældede love. Materielle lovområder nedfældes i lovbøger.

EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.