Maďarská databáze právních předpisů

Maďarská databáze právních předpisů

Vytisknout tuto stránku

Funkce vyhledávání, která je k dispozici na internetových stránkách databáze maďarských právních předpisů (http://njt.hu), se veřejnosti poskytuje bezplatně, aby se usnadnil přístup k tamějším vnitrostátním právním předpisům.

Obsah a služby této databáze zajišťuje subjekt Magyar Közlöny lap- és könyvkiadó Kft. (vydavatel maďarského úředního věstníku).

V této databázi jsou rovněž k dispozici anglické překlady právních předpisů, které pro tento účel vytipoval ministr spravedlnosti.

Klíčové pojmy používané v maďarských právních předpisech jsou k dispozici v maďarštině a angličtině v terminologické databázi Ministerstva spravedlnosti Maďarska.

Hlavní druhy právních předpisů a veřejnoprávních regulačních nástrojů

Alaptörvény (ústava): nejvyšší právní norma, podle níž se řídí maďarský právní systém, definuje základní práva a povinnosti občanů a stanoví hlavní pravidla strukturu státu. Žádné opatření žádné jiné normy nesmí být v rozporu s ústavou.

Törvény (zákon): druhá nejvyšší právní norma. Která práva a povinnosti se mají řídit zákony, je vymezeno v ústavě. Zákony může přijímat, měnit nebo rušit pouze maďarský parlament.

Rendelet (nařízení): právní předpis založený na právních normách vyšší úrovně nebo provádějící ustanovení těchto norem. Nařízení mají právní sílu zákonů, neboť jsou přijímána na základě povolení uděleného právními předpisy na vyšší úrovni.

Határozat ((normativní) rozhodnutí): veřejnoprávní regulační nástroj, který přijímá parlament, vláda nebo jiný kolektivní orgán státní správy, jakož i orgány místní správy za účelem regulace jejich organizace, fungování, činností a akčních plánů.

Utasítás ((normativní) příkaz): veřejnoprávní regulační nástroj, který vydávají vedoucí představitelé správních organizací, např. parlamentu, ministerstev a nezávislých regulačních orgánů, a která jsou závazná pro zaměstnance těchto organizací.

Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.