Monitorul de Stat

Monitorul de Stat

Tipăreşte pagina

Estonia Logo

Descriere

Riigi Teataja (Monitorul de Stat) este o publicaţie oficială a Ministerului de Justiţie din Estonia. Prima ediţie a fost tipărită la 27 noiembrie 1918.

Din anul 1996, actele tipărite în Riigi Teataja sunt disponibile şi în format electronic, pe internet. De la 1 iunie 2002, Riigi Teataja s-a publicat atât în clasicul format tipărit, cât şi în format electronic. Cele două versiuni apăreau simultan.

De la crearea eRT, numărul abonamentelor la versiunea tipărită a Riigi Teataja a scăzut, în medie, cu 20% pe an, în timp ce numărul accesărilor eRT a crescut de 2-3 ori. Data apariţiei ultimului exemplar tipărit al Riigi Teataja a fost 31 mai 2010.

Începând cu 1 iunie 2010, odată cu intrarea în vigoare a noii legi cu privire la Riigi Teataja, aceasta se publică oficial doar sub forma eRT.

Din 2013, în eRT vor fi publicate şi reglementările adoptate de administraţiile locale.  În acest fel, statul le oferă acestora servicii de publicare a legislaţiei.
Una dintre condiţiile care fac posibilă înţelegerea legislaţiei este disponibilitatea acesteia, motiv pentru care baza de date eRT poate fi accesată gratuit. Oricine are dreptul legal de a utiliza eRT gratuit, în aproape 600 de biblioteci publice şi 240 de birouri ale administraţiei locale. Bibliotecarii şi funcţionarii din administraţia publică locală au urmat cursuri de formare privind utilizarea eRT şi sunt obligaţi, prin lege, să ofere instrucţiuni cetăţenilor şi să îi ajute să găsească documentele de care au nevoie.

Noul soft eRT a fost creat în 2010, de către AS Webmedia. Baza de date utilizează un motor de căutare Solr şi o aplicaţie web Java. Textele sunt păstrate în format XML, se publică în format HTML şi în format PDF, în cazul anumitor anexe.

Secţiunea de „Căutare” în versiunea electronică a Riigi Teataja a fost împărţită în patru subsecţiuni:

 • Căutare în versiunile consolidate (legislaţia şi reglementările adoptate de guvern sunt disponibile începând cu anul 1990, toate celelalte reglementări oficiale adoptate şi puse în aplicare de ministere, începând cu 1 iunie 2002).
 • Căutare în variantele iniţiale (toate variantele iniţiale şi consolidate ale textelor publicate în Riigi Teataja).
 • Căutare în variantele iniţiale ale textelor adoptate de administraţiile locale
 • Căutare pe alte site-uri ca EUR-Lex sau Portalul european e-justiţie etc.

Acte juridice

Cea mai importantă diferenţă şi cel mai mare avantaj oferit de eRT în comparaţie cu versiunea tipărită a Riigi Teataja constă în publicarea variantelor consolidate ale textelor legislative. Varianta consolidată este un act legislativ care conţine toate modificările aduse de-a lungul timpului. Variantele consolidate se întocmesc pe baza textelor iniţiale publicate în Riigi Teataja. Primul text este întotdeauna şi prima versiune consolidată (text original/versiune consolidată).

În eRT se publică textele originale ale următoarelor acte legislative:

 • legi, cu trimiteri la hotărârea de promulgare a preşedintelui republicii;
 • decizii ale referendumurilor;
 • decrete semnate de preşedintele republicii;
 • proiecte de lege şi proiecte de rezoluţii care fac obiectul unui referendum;
 • regulamente ale guvernului republicii, Comisiei Electorale Naţionale şi decizii ale Guvernatorului Eesti Pank (Banca Estoniei);
 • Contracte de drept public încheiate de ministere, Cancelaria de Stat şi alte autorităţi ale statului, pentru a reglementa un număr nelimitat de cazuri;
 • hotărâri ale Camerei de revizuire constituţională a Curţii Supreme a Estoniei sau ale Plenului Curţii Supreme, conţinând decizii cu privire la constituţionalitatea legislaţiei cu aplicabilitate generală publicate în Riigi Teataja;
 • legi cu privire la încheierea sau revocarea unui acord internaţional, împreună cu trimiteri la hotărârea preşedintelui de promulgare a legii;
 • acorduri internaţionale încheiate în Estonia sau traducerea acestora în limba estonă, dacă textul acordului este disponibil doar în alte limbi şi în cel puţin o limbă care poate fi folosită ca bază de către interpreţi. Acordurile internaţionale vor fi publicate împreună cu documentul referitor la încheierea acestora sau, dacă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu o referire şi o trimitere la acordul internaţional sau la alte hotărâri ale guvernului legate de încheierea acordului;
 • comunicări ale Ministerului Afacerilor Externe privind intrarea în vigoare şi expirarea unui acord internaţional şi, dacă este necesar, alte informaţii cu privire la acesta;
 • ordonanţe ale guvernului cu privire la relaţiile externe;
 • hotărâri ale preşedintelui republicii cu privire la acreditarea şi retragerea reprezentanţilor diplomatici;
 • hotărâri, declaraţii şi alocuţiuni rostite în Riigikogu (Parlamentul Estoniei);
 • hotărâri şi decrete ale preşedintelui republicii, exceptând decretele de promulgare a legilor şi cele de graţiere;
 • ordonanţe ale guvernului;
 • ordine ale Cancelariei Primului Ministru, a căror publicare în Riigi Teataja a fost menţionată în Legea guvernului;
 • ordine ale miniştrilor, a căror publicare în Riigi Teataja a fost prevăzută de lege;
 • hotărâri şi rapoarte ale Consiliului de administraţie al Eesti Pank cu privire la activităţile băncii;
 • hotărâri ale Parlamentului cu privire la preluarea mandatului unui membru al Parlamentului de către un alt membru al acestuia şi revocarea autorităţii acestora, aprobarea comisiilor permanente şi înregistrarea grupurilor parlamentare;
 • decizii ale Comisiei Electorale Naţionale;
 • avize ale Comisiei Electorale Naţionale cu privire la amânarea sau anularea unui referendum;
 • avize privind preluarea atribuţiilor de către guvern sau de către un ministru;
 • prezentări generale susţinute în Parlament de către preşedintele Curţii Supreme, Auditorul General şi Cancelarul Justiţiei;
 • bugetul, rapoarte de management şi conturi anuale auditate pentru Fondul estonian de asigurări de sănătate;
 • orientări ale Consiliului estonian pentru standarde de contabilitate;
 • avize ale Poliţiei de Siguranţă publicate în Riigi Teataja în baza Legii privind procedura de înregistrare şi comunicare informaţiilor referitoare la persoanele care au lucrat pentru sau au cooperat cu servicii de spionaj sau contraspionaj ale organizaţiilor de securitate sau forţelor armate care au ocupat Estonia;
 • declaraţiile de interese ale funcţionarilor şi alte note oficiale, cu condiţia ca publicarea acestora în Riigi Teataja să fi fost recomandată în Legea anticorupţiei.

Alte informaţii publicate în Riigi Teataja:

 • Linkuri către alte site-uri conţinând legislaţie şi către alte baze de date pot fi adăugate legislaţiei publicate în Riigi Teataja. De asemenea, pot fi puse la dispoziţie note de fundamentare şi alte informaţii procedurale privind legislaţia cu aplicabilitate generală adoptată, precum şi alte date legate de legislaţie.

În eRT se publică versiunile consolidate ale următoarelor acte legislative:

 • Legi (seadused) – elaborate de Ministerul de Justiţie;
 • Decrete ale preşedintelui republicii (Vabariigi Presidendi seadlused) – elaborate de Ministerul de Justiţie;
 • Regulamente şi ordine ale guvernului republicii (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused) - elaborate de Ministerul de Justiţie;
 • Regulamente ale ministerelor (ministrite määrused) - elaborate de miniştrii de resort;
 • Ordine ale Guvernatorului Băncii Naţionale a Estoniei (Eesti Panga presidendi määrused) – elaborate de Banca Naţională a Estoniei;
 • Regulamente ale Comisiei Electorale Naţionale (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused) - elaborate de Biroul Parlamentului;
 • Decizii ale Parlamentului (Riigikogu otsused) – elaborate de Ministerul de Justiţie.

De fiecare dată când se modifică un act legislativ, se întocmeşte o nouă versiune consolidată, care se publică împreună cu alte informaţii referitoare la perioada de valabilitate. Versiunea consolidată se publică în format electronic, în acelaşi timp cu publicarea sau intrarea în vigoare a modificării.

Țări din UE

N-Lex oferă un punct unic de acces la bazele de date legislative naționale ale țărilor din UE.

Alegeți o țară pentru a căuta acte juridice sau pentru a afla mai multe despre sistemul său juridic.
Țări din afara UE

N-Lex oferă linkuri către site-urile țărilor din afara UE.