Krótki przegląd bułgarskiego Dziennika Urzędowego

Krótki przegląd bułgarskiego Dziennika Urzędowego

Drukuj stronę

Logo bułgarskiego Dziennika Urzędowego

Bułgarski Dziennik Urzędowy Darzhaven Vestnik .

Na tej stronie można znaleźć wszystkie kompletne wydania bułgarskiego Dziennika Urzędowego z ostatnich 7 lat dostępne w formacie PDF. Strona ta jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej – nieodpłatne.

Bułgarski Dziennik Urzędowy składa się z dwóch części: oficjalnej i nieoficjalnej.

  • Pierwsza z nich zawiera wszystkie dokumenty oficjalnych instytucji, takich jak rząd, bułgarskie Zgromadzenie Narodowe, Trybunał Konstytucyjny: ustawy, decyzje, deklaracje, rozporządzenia itp.
  • Część nieoficjalna zawiera decyzje i zarządzenia ministerstw i władz lokalnych dotyczące ich różnych działań. W nieoficjalnej części publikowane są również różne komunikaty przedsiębiorstw dotyczące niektórych wydarzeń, takich jak założenie przedsiębiorstwa lub decyzja o jego zamknięciu.

W Dzienniku Urzędowym publikowane są oficjalne dokumenty po ich przegłosowaniu przez bułgarskie Zgromadzenie Narodowe w brzmieniu, w jakim zostały przegłosowane. Niestety, oznacza to, że Dziennik Urzędowy zawiera głównie wydania i korekty oficjalnych dokumentów, a nie pełną treść faktycznych przepisów bułgarskiego prawa. Dlatego też informacje uzyskane w wyniku przeszukiwania bazy danych dziennika dotyczą głównie zmian do dokumentów prawodawczych, a nie pełnego wykazu obowiązujących aktów prawnych.

Kraje UE

N-Lex oferuje dostęp do baz prawa krajowego w poszczególnych krajach UE.

Wybierz jeden z krajów poniżej, aby wyszukać akty prawne lub dowiedzieć się więcej na temat jego systemu prawnego.
Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.