Īsumā par Bulgārijas oficiālo laikrakstu

Īsumā par Bulgārijas oficiālo laikrakstu

Izdrukāt šo lapu

Bulgārijas oficiālā laikraksta logo

Bulgārijas oficiālais laikraksts ir “ State Gazette ”.

Šajā vietnē varat atrast Bulgārijas oficiālā laikraksta visus pēdējo septiņu gadu izdevumus PDF formātā. Šī vietne ir pieejama plašai sabiedrībai. Par tās lietošanu nav jāmaksā.

State Gazette” veido divas sadaļas (oficiālā un neoficiālā).

  • Vienā ir visi tādu oficiālo iestāžu dokumenti kā valdība, Bulgārijas Parlaments, Konstitucionālā tiesa: likumi, lēmumi, paziņojumi, noteikumi u.tml.
  • Neoficiālajā sadaļā ir lēmumi un rīkojumi, kurus saistībā ar savām dažādajām darbībām izdevušas ministrijas un pašvaldības. Līdz ar to te tiek publicēti daudzi īsi uzņēmumu paziņojumi par tādiem notikumiem kā uzņēmuma izveide vai lēmums par darbības izbeigšanu.

Laikrakstā “State gazette” oficiālos dokumentus publicē pēc tam, kad par tiem nobalso Bulgārijas Parlamentā. Tos publicē tādā secībā, kā par tiem nobalso. Diemžēl tas nozīmē, ka šajā laikrakstā pamatā ir oficiālo dokumentu versijas un grozījumi, nevis faktisko Bulgārijas tiesību aktu viss teksts. Tādēļ šī datubāze galvenokārt sniedz informāciju par izmaiņām likumdošanas dokumentos, nevis par visiem spēkā esošajiem likumiem.

ES valstis

N-Lex piedāvā vienotu piekļuvi dažādo ES dalībvalstu tiesību aktu datubāzēm.

Izvēlieties vienu valsti no zemāk redzamā saraksta, lai meklētu tiesību aktus vai uzzinātu vairāk par tās tiesību sistēmu.
Trešās valstis

N-Lex sniegtas saites uz un apraksti par trešo valstu tīmekļa vietnēm.