Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Βουλγαρίας: σύντομη επισκόπηση

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Βουλγαρίας: σύντομη επισκόπηση

Εκτύπωση σελίδας

Λογότυπος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Βουλγαρίας

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι η επίσημη εφημερίδα της Βουλγαρίας.

Σ' αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να βρείτε σε μορφή PDF το πλήρες περιεχόμενο όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Βουλγαρίας που εκδόθηκαν τα τελευταία 7 χρόνια. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους.

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιλαμβάνει δύο ενότητες (επίσημη και ανεπίσημη).

  • Η πρώτη περιέχει όλα τα κείμενα που εκδίδουν τα επίσημα θεσμικά όργανα, όπως η κυβέρνηση, η Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.: πρόκειται δηλαδή για νόμους, αποφάσεις, δηλώσεις, κανονισμούς κ.λπ.
  • Η ανεπίσημη ενότητα περιέχει αποφάσεις και διατάγματα υπουργείων και δήμων αναφορικά με διάφορες δραστηριότητές τους. Επίσης, στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται πολλές σύντομες ανακοινώσεις εταιρειών για θέματα όπως η σύστασή τους ή η απόφαση τερματισμού των δραστηριοτήτων τους.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται επίσημα έγγραφα που έχουν ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας και δημοσιεύονται με τη μορφή που ψηφίστηκαν. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιλαμβάνει κυρίως νέες εκδόσεις και διορθώσεις των επίσημων εγγράφων και όχι το πλήρες κείμενο των ίδιων των νόμων της Βουλγαρίας. Γι' αυτόν τον λόγο, η αναζήτηση στη βάση δεδομένων δίνει κυρίως στοιχεία για τροποποιήσεις των νομοθετικών κειμένων, και όχι τον πλήρη κατάλογο των ισχυόντων νόμων.

Χώρες της ΕΕ

Το N-Lex προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου στις εθνικές βάσεις νομικών δεδομένων των χωρών της ΕΕ.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω χώρες για να αναζητήσετε νομικές πράξεις ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νομικό της σύστημα.
Χώρες ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Το N-Lex παρέχει συνδέσμους και περιγραφές ιστοτόπων χωρών εκτός ΕΕ.