Кратък обзор на „Държавен вестник“ в България

Кратък обзор на „Държавен вестник“ в България

Разпечатване на страницата

Лого на „Държавен вестник“

Официалният вестник на българското правителство се нарича „Държавен вестник“ .

На този уебсайт можете да намерите пълното съдържание на всички броеве на „Държавен вестник“ за последните 7 години в PDF формат. Сайтът е достъпен за обществеността и напълно безплатен.

Държавен вестник“ има два раздела (официален и неофициален).

  • В първия са включени всички документи от официални институции като Министерски съвет, Народно събрание, Конституционен съд и др.: закони, решения, декларации, разпоредби и пр.
  • В неофициалната част са включени решения и нареждания на министерства и общини относно различни техни дейности, както и множество кратки съобщения на дружества относно събития като учредяване или решение за закриване.

В „Държавен вестник“ се публикуват официалните документи, след като са били гласувани в Народното събрание, и то във вида, в който са приети. За съжаление, това означава, че „Държавен вестник“ се състои основно от версии и корекции на официалните документи, а не от пълните текстове на действащите закони в България. Поради тази причина при търсене в неговата база данни се получава предимно информация за промени в законодателни документи, а не пълен списък на действащите закони.

Държави от ЕС

N-Lex предлага точка за единен достъп до националните правни бази данни в отделните страни от ЕС.

Изберете една от страните по-долу, за да потърсите правни актове или за да научите повече за нейната правна система.
Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.