Belgijos teisės aktai

Belgijos teisės aktai

Spausdinti šį puslapį

/multisite/n-lex-migration/file/logobelgiumjpg-0_filogo_belgium.jpg

Logo of Belgium website

Aprašymas

Su Belgijos teisės aktais visuomenė gali susipažinti interneto svetainėje „Moniteur belge“. Čia suteikiama tiesioginė prieiga prie Belgijos oficialiojo leidinio Moniteur belge, suvestinių teisės aktų rinkinio ir rodyklės. Šioje svetainėje galima susipažinti su federaliniais teisės aktais ir su federaciją sudarančių bendruomenių (flamandų, prancūzakalbės ir vokiškai kalbančios) bei regionų (Valonijos, Flandrijos ir sostinės Briuselio) teisės aktais. Svetainę tvarko Federalinė teisingumo ministerija (Service Public Fédéral de la JusticeSPF Justice).

Galima susirasti Belgijos teisės aktų pirmines versijas, kokios jos buvo paskelbtos oficialiajame leidinyje Moniteur belge, arba Moniteur belge teisinės informacijos tarnybos „Justel“ parengtas suvestines teisės aktų redakcijas. Nuo 2003 m. teisės aktai leidinyje Moniteur belge kasdien skelbiami tik elektroniniu formatu, o vienintele oficialia tekstų versija nuo tada laikomi tik leidinyje PDF formatu paskelbti tekstai.

  • „Moniteur belge“

Interneto svetainėje Moniteur belge suteikiama prieiga prie elektroninio leidinio Moniteur belge naujausio numerio varianto (santraukų ir visų tekstų) bei ankstesnių numerių (nuo 1997 m. birželio). Moniteur leidžiamas trimis Belgijos oficialiosiomis kalbomis: prancūzų ir nyderlandų (viskas), vokiečių (dalis).

Moniteur belge yra kasdien leidžiamas elektroninis leidinys, kurį sudaro pagrindinė dalis (tęstinė puslapių numeracija visus metus) ir priedai, kuriuose pateikiami su juridiniais asmenimis (įmonėmis ir asociacijomis) susiję aktai (skelbiami kasdien) ir įmonių metinės ataskaitos (skelbiamos tik pirmadieniais).

 

  • Suvestinių teisės aktų rinkinys

Šioje duomenų bazėje suteikiama prieiga prie visų leidinyje Moniteur belge paskelbtų teisės aktų suvestinių redakcijų. Tačiau kai kurių iki 1995 m. paskelbtų ir tebegaliojančių aktų gali būti pateikiamas ne visas tekstas.

Šį rinkinį sudaro dvi duomenų bazės (teisės aktų rodyklė ir visų tekstų duomenų bazė), prie kurių prieiga suteikiama naudojant vieną bendrą sąsają. Naudojantis šia sąsaja abiejų duomenų bazių informacija pateikiama integruotai. Pakeitimus, kurie pateikiami kaip nuorodos teisės aktų rodyklės duomenų bazėje, galima matyti kasdien atnaujinamoje lentelėje (D+1) pateikiamame visame tekste. Taigi naudotojai gali spustelėję Moniteur belge nuorodas sužinoti apie naujausius pakeitimus, apie kuriuos oficialiajame leidinyje paskelbta praeitą dieną.

Teisės aktai

Konstitucija yra viršiausias Belgijos vidaus teisės aktų šaltinis. Ja reglamentuojamas valdžios padalijimas ir naudojimasis jos įgaliojimais. Joje taip pat išdėstytos pagrindinės visuomenės vertybės ir piliečių teisės.

1971 m. gegužės 27 d. paskelbtame Kasacinio teismo sprendime nustatyta, kad tarptautiniai ir viršvalstybiniai aktai yra viršesni už nacionalinės teisės aktus, įskaitant Konstituciją. Jeigu ES reglamentas prieštarautų Konstitucijai, viršesnis būtų reglamentas.

Po Konstitucijos mažėjančia tvarka pagal svarbą rikiuojasi:

  • specialieji įstatymai (lois spéciales) – tai aktai, priimti specialiąja dauguma, kuriais nustatomas valdžios institucijų pasidalijimas valdžia ir pagrindinės veiklos taisyklės;
  • įstatymai (lois), dekretai (décrets) ir potvarkiai (ordonnances);
  • karaliaus įsakymai (arrêtés royaux) ir vyriausybės įsakymai (arrêtés de gouvernement), kuriais įgyvendinami įstatymai arba dekretai; taip pat
  • ministrų įsakymai (arrêtés ministériels).
ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.