Pomoc

Pomoc

Vytlačiť túto stránku

V hlavnom menu domovskej stránky nájdete krajiny, ktoré ponúkajú databázy vnútroštátnych právnych predpisov na vyhľadávanie.

Kliknutím na vlajku krajiny prejdete na stránku vyhľadávania.

V menu na ľavej strane je možné vybrať z 3 možností:

 • VYHĽADAŤ
  Vyhľadávanie je dostupné v jednej alebo viacerých databázach podľa toho, koľko je ich pre danú krajinu k dispozícii (databáza pôvodných alebo konsolidovaných znení právnych predpisov, úradného vestníka, právnych publikácií atď.).
  Dostupné jazyky – v niektorých prípadoch je obsah uvedený vo viacerých úradných jazykoch krajiny. Napríklad belgický úradný vestník je dostupný vo francúzštine, holandčine a nemčine.
 • VIAC INFORMÁCIÍ
  • Informácie o národnej databáze
   V tejto časti nájdete informácie o štruktúre národnej databázy a typoch právnych predpisov, ktoré obsahuje.
  • [Názov národnej databázy – v jazyku danej krajiny]
   Priamy odkaz na národnú databázu.
 • ZOZNAM KRAJÍN 
  Kliknutím otvoríte zoznam všetkých ostatných národných databáz.

Vyhľadávanie

Stránka vyhľadávania je pre všetky štáty približne rovnaká bez ohľadu na štruktúru národných databáz.

Keďže sa však funkcie vyhľadávania v jednotlivých databázach členských štátov líšia, niektoré polia nie sú aktívne a sú označené sivou farbou.

Tipy pre vyhľadávanie

 1. Na zobrazenie pomocníka a príkladov výrazov vyhľadávania, nastavte kurzor na ikonku

  /multisite/n-lex-migration/file/contextualhelpjpg-0_escontextual_help.jpg

  pred vyhľadávacím poľom.
 2. Ak hľadáte výraz v jazyku, ktorý neovládate, kliknite na ikonku

  /multisite/n-lex-migration/file/atoalfajpg-0_esa_to_alfa.jpg

  za vyhľadávacím poľom:
  • Strojový preklad
  • Tezaurus (termínov súvisiacich s EÚ)

Spresnenie výsledkov

 • Žiadne (relevantné) výsledky?
  Odstráňte zadané kritériá z jedného alebo viacerých polí a zopakujte vyhľadávanie (rozsah vyhľadávania sa tým rozšíri).
 • Príliš veľa výsledkov? 
  Pridajte kritériá do viacerých polí a zopakujte vyhľadávanie (rozsah vyhľadávania sa tým zúži).

Výsledky vyhľadávania

Na každej stránke s výsledkami sa zobrazia zadané kritériá vyhľadávania, pričom je možné:

 • vymazať kritériá pôvodného vyhľadávania alebo pridať ďalšie,
 • zopakovať vyhľadávanie s upravenými kritériami.

Rozdiely v zobrazovaní výsledkov vyhľadávania

Je možné, že sa počas prechodného obdobia, keď sa zosúlaďujú jednotlivé systémy, objavia určité rozdiely (v spôsobe zobrazovania, dostupných možnostiach prekladu atď.), a to v závislosti od štátu:

 • Belgicko, Česká republika, Grécko, Litva, Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko a Slovensko
  • Výsledky sa zobrazujú pre každú krajinu inak (v podstate využívajú zobrazovanie a navigáciu danej vnútroštátnej databázy).
  • Niektoré informácie („počet zobrazených strán“, „prejsť na ďalšiu stranu“ atď.) sú uvedené iba v jazyku (jazykoch) danej krajiny.
 • Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Členský štát do 31. 01. 2020), Španielsko, Švédsko a Taliansko.
  • Štandardné zobrazovanie a navigácia v databáze N-Lex.
  • V jazyku (jazykoch) danej krajiny sú uvedené iba názvy dokumentov.
  • Pre výsledky vyhľadávania v týchto databázach je k dispozícii preklad.

Strojový preklad

Tento nástroj môžete využiť na preklad výsledkov vyhľadávania (vrátane názvov, odkazov a zhrnutí) do všetkých úradných jazykov EÚ. Strojový preklad je v súčasnosti dostupný len pre databázy týchto krajín:

Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Členský štát do 31. 01. 2020), Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Návod na používanie strojového prekladu

Preklad 1 stránky výsledkov trvá približne minútu (rýchlosť závisí od množstva zobrazeného textu).

Ak potrebujete preložiť viac ako jednu stranu, budete musieť tento postup zopakovať pre každú stranu osobitne. 

Vyhľadávanie vo viacerých databázach

Využite túto možnosť, ak chcete vyhľadávať vo viacerých krajinách naraz.

K dispozícii je len pre tieto krajiny: Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Členský štát do 31. 01. 2020), Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Vyhľadávať naraz je možné v databázach 2 – 18 krajín.

Jediné vyhľadávacie kritérium spoločné pre všetky tieto krajiny je vyhľadávanie podľa slova/slov v názve a v texte.

Z menu na ľavej strane si vyberte krajinu. Potom zadajte slovo/slová v príslušných oblastiach (v jazyku rozhrania).

Po zadaní troch znakov vám tezaurus EUROVOC navrhne výraz alebo výrazy, ktoré tieto znaky obsahujú. Ak vami zadané slovo nie je v tezaure, na preklad výrazu do požadovaného zdrojového jazyka (teda jazyka databázy, ktorú prehľadávate) sa použije strojový preklad.

/multisite/n-lex-migration/file/attentionpng-0_esattention.png

 Upozorňujeme, že v prípade Nemecka nemožno zadávať kľúčové slová do vyhľadávacích políčok „Slová v texte“ a „Slová v názve“ naraz.

Výsledky vyhľadávania sa zoradia podľa krajín na rovnakej stránke. Na preklad výsledkov možno použiť aj strojový preklad.

Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.