Cabhair

Cabhair

Priontáil an leathanach seo

Ar an leathanach baile, taispeántar liosta de na tíortha ar fad ar féidir cuardach a dhéanamh ina mbunachair sonraí.

Cliceáil ar bhratach tíre chun an tír sin a roghnú; tabharfar chuig an scáileán cuardaigh ansin thú.

Sa roghchlár ar thaobh na láimhe clé, cuirtear 3 rogha romhat:

 • CUARDACH
  Is féidir cuardach a dhéanamh i mbunachar sonraí amháin ar a laghad, ag brath ar an méid atá ar fáil don tír sin (reachtaíocht bhunaidh nó chomhdhlúite, an iris oifigiúil, foilseacháin dlíthiúla, srl.)
  Teangacha – uaireanta bíonn an t-inneachar ar fad ar fáil i dteangacha oifigiúla uile na tíre i gceist. Tá iris oifigiúil na Beilge, cuir i gcás, ar fáil i bhFraincis, in Ollainnis agus i nGearmáinis.
 • TUILLEADH EOLAIS
  • Faoin mbunachar sonraí náisiúnta
   Tugtar míniú anseo ar leagan amach an bhunachair sonraí náisiúnta agus ar na cineálacha dlíthe atá ann.
  • [Ainm an bhunachair sonraí – i dteanga an Bhallstáit lena mbaineann]
   Nasc díreach chuig an mbunachar sonraí.
 • LIOSTA NA dTÍORTHA 
  Cliceáil air chun liosta de na bunachair sonraí náisiúnta ar fad a thaispeáint.

Cuardach

Tríd is tríd tá an scáileán cuardaigh mar an gceánna i gcás gach tíre, is cuma cén leagan amach atá ar a bunachar sonraí náisiúnta.

Mar sin féin, ós rud é nach ionann na feidhmeanna cuardaigh ó thír go chéile, is féidir go mbeidh roinnt de na réimsí cuardaigh díghníomhachtaithe uaireanta.

Leideanna cuardaigh

 1. Má tá cúnamh nó samplaí de théarmaí cuardaigh uait – cuir an cúrsóir os cionn

  /multisite/n-lex-migration/file/contextualhelpjpg-0_encontextual_help.jpg

  , os comhair an réimse cuardaigh.
 2. Chun téarma a aimsiú i dteanga nach bhfuil agat – cliceáil ar

  /multisite/n-lex-migration/file/atoalfajpg-0_ena_to_alfa.jpg

  , i ndeireadh an réimse cuardaigh:
  • Aistriúchán uathoibríoch
  • Teasáras (de théarmaí a bhaineann leis an Aontas Eorpach)

Torthaí cuardaigh a bheachtú nó a leathnú

 • Ní aimsítear aon toradh, nó ní bhaineann aon cheann acu le hábhar?
  Scrios a bhfuil i gceann amháin nó níos mó de na réimsí cuardaigh agus déan an cuardach arís (leathnaíonn sin scóip an chuardaigh).
 • An iomarca torthaí? 
  Líon isteach réimsí cuardaigh breise agus déan an cuardach arís (chun go bhfaighidh tú torthaí níos beaichte).

Torthaí cuardaigh

Ar gach leathanach torthaí bíonn achoimre ar na critéir chuardaigh a roghnaigh tú agus ar an leathanach sin is féidir an méid seo a dhéanamh:

 • roinnt de chritéir an bhunchuardaigh a rinne tú a bhaint, nó cinn bhreise a chur leis
 • cuardach a dhéanamh arís agus critéir nua roghnaithe.

Difríochtaí sa dóigh a dtaispeántar torthaí cuardaigh

Tá na gnéithe teicniúla den teicneolaíocht ceangail á gcur in oiriúint dá chéile, agus go dtí go mbeidh an obair sin curtha i gcrích, seans go mbeidh difríochtaí ó thír go chéile sa dóigh a dtaispeántar torthaí (e.g. an leagan amach, na roghanna aistriúcháin atá ar fáil).

 • An Bheilg, an Ghréig, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, Poblacht na Seice, an Phortaingéil agus an tSlóivéin:
  • Ní hionann an dóigh a dtaispeántar torthaí cuardaigh ó thír go chéile (is iad an leagan amach agus na roghanna nascleanúna atá sa bhunachar náisiúnta féin a úsáidtear).
  • Tá eolas áirithe ('an líon leathanach atá á thaispeáint', 'gabh chuig an gcéad leathanach eile', etc.) nach dtaispeánfar ach i dteanga(acha) an Bhallstáit.
 • An Bhulgáir, an Chróit, an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír, an Laitvia, an Ostair, an Pholainn,an Rómáin, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn, an Ríocht Aontaithe (Ina Ballstát go dtí 31.01.2020) agus an Ungáir:
  • Is iad córas nascleanúna agus taispeáint chaighdeánach N-Lex a úsáidtear.
  • Níl i dteanga(acha) an Bhallstáit ach teidil na ndoiciméad.
  • Is féidir aistriúchán a dhéanamh ar thorthaí a fhaightear as na bunachair shonraí sin.

Aistriúchán uathoibríoch

Is féidir aistriúchán uathoibríoch – ar a dtugtar meaisínaistriúchán freisin – a úsáid chun torthaí cuardaigh (teidil, tagairtí agus achoimrí san áireamh) a aistriú go ceann ar bith de theanga oifigiúla an Aontais. I láthair na huaire tá sin ar fáil i gcás na dtíortha seo a leanas:

An Bhulgáir, an Chróit, an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír, an Laitvia, an Ostair, an Pholainn, an Rómáin, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn, an Ríocht Aontaithe (Ina Ballstát go dtí 31.01.2020) agus an Ungáir.

An uirlis a úsáid

Tógann sé isteach is amach le nóiméad amháin leathanach iomlán torthaí a aistriú (braitheann luas an aistriúcháin ar an líon téacs atá á thaispeáint).

Má tá níos mó ná leathanach amháin torthaí ann, beidh ort an t-aistriúchán a dhéanamh leathanach ar leathanach. 

Cuardach a dhéanamh i roinnt bunachar sonraí

Is é seo an cuardach is ceart duit a úsáid más mian leat roinnt tíortha a chuardach le chéile.

Ní féidir ach na tíortha seo a leanas a chuardach le chéile: An Bhulgáir, an Chróit, an Danmhairg, an Eastóin, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír, an Laitvia, an Ostair, an Pholainn, an Rómáin, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn, an Ríocht Aontaithe (Ina Ballstát go dtí 31.01.2020) agus an Ungáir.

Is féidir an cuardach a dhéanamh ar 2–19 dtír i gcomhthráth.

Ní féidir ach an cuardach de réir foca(i)l sa teideal agus sa téacs a úsáid mar pharaiméadar coiteann do na tíortha sin go léir.

Roghnaigh na tíortha a bhfuil suim agat iontu sa roghchlár ar thaobh na láimhe clé. Ansin iontráil an focal/na focail sna réimsí cuí, i dteanga an chomhéadain.

Tar éis duit 3 charachtar a iontráil, molfaidh teasáras EUROVOC téarma amháin nó níos mó duit. Má iontrálann tú focal nach bhfuil sa Teasáras, bainfear úsáid as an aistriúchán uathoibríoch chun an téarma atá curtha isteach agat a aistriú chuig an teanga fhoinseach (is é sin, teanga an bhunachair shonraí atá á chuardach agat).

/multisite/n-lex-migration/file/attentionpng-0_enattention.png

 I gcás na Gearmáine, tabhair do d'aire nach féidir eochairfhocail chuardaigh a chur sa réimse 'téacs' agus sa réimse 'teideal' ag an am céanna.

Taispeántar na torthaí de réir tíre, ar aon leathanach amháin. Tugtar rogha duit aistriúchán uathoibríoch a dhéanamh ar na torthaí freisin.

Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.