Abi

Abi

Prindi see leht

Veebisaidi avalehel on esitatud nimekiri riikidest, kelle õigusandmebaasidest on teil võimalik teavet otsida.

Riigilipul klõpsates saate valida riigi ning teile avaneb otsinguaken.

Siin saate vasakpoolsest menüüst valida kolme võimaluse vahel:

 • OTSI
  Otsida saab vähemalt ühest andmebaasist sõltuvalt sellest, milline teave on selle riigi puhul kättesaadav (esialgsed või konsolideeritud õigusaktid, ametlik väljaanne, õigusteemalised väljaanded jne).
  Keeleversioonid – mõnel juhul on teave olemas rohkem kui ühes konkreetse riigi ametlikus keeles. Näiteks Belgia ametlikku väljaannet avaldatakse prantsuse, hollandi ja saksa keeles.
 • LISATEAVE
  • Riikliku andmebaasi kohta
   Siin selgitatakse, kuidas riiklik andmebaas on üles ehitatud ning mis liiki õigusdokumente see sisaldab.
  • [Riikliku andmebaasi nimetus riigikeeles]
   Link otse riikliku andmebaasi juurde.
 • RIIKIDE NIMEKIRI 
  Klõpsake siin, et otsida teiste riikide andmebaasidest.

Otsing

N-Lexi otsinguleht on kõigi riikide puhul põhimõtteliselt sama, olenemata sellest, kuidas riiklikud andmebaasid on üles ehitatud.

Konkreetse andmebaasi puhul kättesaadav otsing võib siiski riigiti erineda ja mõned otsinguväljad, mida kasutada ei saa, võivad olla hallid.

Kuidas otsida?

 1. Et näha otsingusõnade kohta nõuandeid ja näiteid, hoidke kursorit otsinguvälja ees oleva küsimärgi

  /multisite/n-lex-migration/file/contextualhelpjpg-0_escontextual_help.jpg

  kohal.
 2. Termini leidmiseks teises keeles, mida te ei oska, klõpsake otsinguvälja järel oleval nupul 

  /multisite/n-lex-migration/file/atoalfajpg-0_esa_to_alfa.jpg

  :
  • Masintõlge
  • Tesaurus (ELi terminid)

Tulemuste kohandamine

 • Sobivaid tulemusi ei leitud
  Eemaldage ühelt või mitmelt otsinguväljalt otsingusõnu ja proovige uuesti (see laiendab otsingu ulatust).
 • Tulemusi on liiga palju 
  Lisage otsingusõnu ka teistele otsinguväljadele ja proovige uuesti (nii on otsing täpsem ja kitsam).

Otsingutulemused

Igal otsingutulemuste lehel näete kasutatud otsingukriteeriume ja teil on võimalik:

 • kriteeriume esialgsest otsingust eemaldada või neid lisada,
 • teha uus otsing uute kriteeriumidega.

Otsingutulemuste erinevad kuvaviisid

Üleminekuperioodil, mil andmebaaside ühendamise tehnoloogiaid ühtlustatakse, võite märgata erinevusi eri riikide otsingutulemustes (kuva, tõlkevõimalused jne).

 • Belgia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Malta, Portugal, Slovakkia ja Tšehhi Vabariik
  • Tulemused kuvatakse iga riigi puhul erinevalt (kasutades peamiselt asjaomase riikliku andmebaasi kuva ja navigeerimisfunktsioone).
  • Osa teabest (kuvatavate lehekülgede arv, võimalus liikuda järgmisele lehele jne) on ainult riigikeel(t)es.
 • Austria, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik (Liikmesriik kuni 31.01.2020
  • Standardne N-Lexi kuva ja navigeerimisfunktsioonid.
  • Üksnes dokumentide pealkirjad on riigikeel(t)es.
  • Nende riikide otsingutulemuste tõlkimiseks saab kasutada masintõlget.

Masintõlge

Seda võimalust saate kasutada otsingutulemuste (sh pealkirjad, viited, kokkuvõtted) tõlkimiseks mis tahes ELi ametlikku keelde. Masintõlget saab praegu kasutada järgmiste riikide andmebaaside puhul.

Austria, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik (Liikmesriik kuni 31.01.2020)

Kuidas masintõlget kasutada?

Ühe tulemuste lehekülje tõlkimiseks võib kuluda ligikaudu üks minut (see sõltub kuvatava teksti pikkusest).

Kui otsingutulemusi on rohkem kui üks lehekülg, peate tõlkeprotsessi kordama iga lehekülje puhul eraldi. 

Otsing mitmest andmebaasist

Kasutage seda funktsiooni, kui soovite otsida korraga mitme riigi andmebaasidest.

Seda on võimalik kasutada ainult järgmiste riikide andmebaaside puhul. Austria, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik (Liikmesriik kuni 31.01.2020)

Samaaegselt saate otsida 2 kuni 19 riigi andmebaasides.

Ainus otsingukriteerium, mis on nende riikide puhul ühine, on sõna(de) otsing pealkirjas ja tekstis.

Valige vasakpoolsest menüüst teid huvitavad riigid. Seejärel sisestage liidese keeles sõna(d) selleks ettenähtud välja(de)le.

Kui olete sisestanud kolm tähemärki, pakub EUROVOCi tesaurus välja termini või terminid. Kui sisestatud sõna ei ole tesauruses, tõlgitakse sisestatud termin automaatse tõlke abil lähtekeelde (s.t selle andmebaasi keelde, mille kohta päring esitati).

/multisite/n-lex-migration/file/attentionpng-0_esattention.png

 Palun pange tähele, et Saksamaa puhul ei saa te ühel ja samal ajal sisestada otsingusõnu väljadele „tekst“ ja „pealkiri“.

Otsingutulemused esitatakse ühel ja samal leheküljel riikide kaupa. Tulemuste tõlkimiseks saab kasutada masintõlkevahendit.

ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.