Nápověda

Nápověda

Vytisknout tuto stránku

Hlavní obsah

V hlavní nabídce na úvodní stránce najdete všechny země, v jejichž právních databázích lze přes N-Lex vyhledávat.

Kliknutím na vlajku si zvolte požadovanou zemi. Dostanete se na vyhledávací okno.

Nabídka v levé části obsahuje 3 možnosti:

 • VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledává v jedné či více databázích, podle toho, kolik jich je pro danou zemi k dispozici (databáze původních znění, konsolidovaných znění právních předpisů, Úředního věstníku, právních publikací atd.).
  Dostupné jazyky – obsah někdy bývá k dispozici ve více úředních jazycích dané země. Např. Belgický úřední věstník je k dispozici ve francouzštině, nizozemštině a němčině.
 • DALŠÍ INFORMACE
  • O vnitrostátní databázi
   Informuje o tom, jak je daná národní databáze uspořádána a které typy právních předpisů obsahuje.
  • [Název vnitrostátní databáze – v jazyce dané země]
   Tento odkaz vás dovede do databáze daného státu.
 • SEZNAM ZEMÍ 
  Kliknutím otevřete seznam všech ostatních vnitrostátních databází.

Vyhledávání

Vyhledávání vypadá zhruba stejně pro všechny země, bez ohledu na to, jak jsou vnitrostátní databáze strukturované.

Samotné databáze však nemusí vyhledávání všech polí umožňovat. Pole, která prohledávat nejdou (nejsou aktivní), jsou pak označena šedou barvou.

Tipy pro vyhledávání

 1. Nápovědu a příklady klíčových slov si zobrazíte tak, že přejedete myší

  /multisite/n-lex-migration/file/contextualhelpjpg-0_encontextual_help.jpg

  před vyhledávací pole.
 2. Chcete-li vyhledat termín v jazyce, který neovládáte, klikněte na 

  /multisite/n-lex-migration/file/atoalfajpg-0_ena_to_alfa.jpg

  na konci vyhledávacího pole:
  • Strojový překlad
  • Thesaurus (termínů souvisejících s EU)

Upřesnění výsledků

 • Žádné výsledky nebo žádný není relevantní?
  Odstraňte z některých polí zadané parametry a zkuste vyhledávání spustit znovu (rozšíříte tím počet prohledávaných dokumentů).
 • Příliš mnoho výsledků? 
  Zadejte více vyhledávacích parametrů a spusťte vyhledávání znovu (vyhledávání se tím zpřesní).

Výsledky vyhledávání

Na každé stránce s výsledky se zobrazují zadaná kritéria vyhledávání a je možné:

 • vymazat kritéria z původního zadání nebo doplnit další
 • spustit vyhledávání znovu s upravenými kritérii.

Rozdíly v zobrazení výsledků

Během přechodného období, tj. než budou zcela propojeny jednotlivé systémy, mohou být patrné určité rozdíly (ve způsobu zobrazení, možnostech překladu atd.), a to v závislosti na konkrétní zemi:

 • Belgie, Česká republika, Řecko, Litva, Lucembursko, Malta, Portugalsko a Slovensko
  • Výsledky se zobrazují u každé země trochu jinak (v podstatě pomocí jde o zobrazení a navigaci národní databáze samotné).
  • Některé informace a ovládací prvky (Počet zobrazených stran, Přejít na další stránku atd.) se zobrazují pouze v jazyce dané země.
 • Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království (Členský stát do 31.01.2020), Španělsko a Švédsko.
  • Standardní zobrazení a navigace N-Lexu.
  • V jazyce dané země jsou pouze názvy dokumentů
  • Při vyhledávání v těchto databázích je k dispozici překlad.

Strojový překlad

Strojový překlad můžete využít k hrubému překladu výsledků vyhledávání (včetně názvů, odkazů, shrnutí) do všech úředních jazyků EU. Tato možnost je v současné době k dispozici pouze u těchto databází:

Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království (Členský stát do 31.01.2020), Španělsko a Švédsko.

Jak strojový překlad používat 

Překlad 1 stránky výsledků trvá zhruba 1 minutu (rychlost závisí na množství textu).

Pokud potřebujete přeložit více stránek, je třeba proces opakovat u každé stránky. 

Vyhledávání ve více databázích najednou

Chcete-li vyhledávat v databázích několika zemí současně.

Je k dispozici pouze u těchto zemí: Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království (Členský stát do 31.01.2020) , Španělsko a Švédsko.

Vyhledávat lze současně v databázích 2–19 zemí.

Jediné vyhledávací kritérium společné pro všechny tyto země je vyhledávání podle slov v názvu a v textu.

Zemi volíte v nabídce vlevo. Poté zadejte vyhledávaná slova v příslušných oblastech, v jazyce rozhraní.

Jakmile vložíte alespoň 3 znaky, tezaurus EUROVOC vám automaticky navrhne pojmy, které tyto 3 znaky osahují. Pokud vámi zadané slovo v tezauru není, k překladu hesla do požadovaného jazyka (tj. jazyka databáze, kterou prohledáváte) bude použit strojový překlad.

/multisite/n-lex-migration/file/attentionpng-0_enattention.png

 U Německa nelze zároveň zadávat klíčová slova do vyhledávacího pole „text“ a „název“.

Výsledky vyhledávání jsou pak seřazeny na jedné stránce podle zemí. K překladu výsledků můžete použít strojový překlad.