Помощ

Помощ

Разпечатване на страницата

В главното меню на началната страница са изброени всички държави, в чиито правни бази данни можете да търсите.

За да изберете държава, щракнете върху нейното знаме, което ще ви отведе към екрана за извършване на търсене.

В менюто вляво има 3 опции:

 • ТЪРСЕНЕ
  Можете да търсите в поне една база данни в зависимост от наличното за съответната страна съдържание (оригинално или консолидирано законодателство, официален вестник, правни публикации и др.).
  Налични езици — понякога съдържанието е достъпно на повече от един от официалните езици в съответната страна. Така например, официалният вестник на Белгия е достъпен на френски, нидерландски и немски.
 • НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
  • За националната база данни
   Тук се обяснява как е структурирана базата данни на съответната страна и какви видове правни документи съдържа.
  • [Наименование на националната база данни – на националния език]
   Това е пряка връзка към националната база данни.
 • СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ 
  Щракнете тук, за разгърнете списък на всички други национални бази данни.

Търсене

Екранът за търсене е до голяма степен един и същ за всички държави, независимо от структурата на националните бази данни.

Въпреки това функциите за търсене са различни в различните бази данни и поради това някои от полетата за търсене в N-Lex може да не са активни.

Съвети за търсене

 1. За помощ и примери за думи за търсене — посочете с мишката 

  /multisite/n-lex-migration/file/contextualhelpjpg-0_ltcontextual_help.jpg

  пред полето за търсене.
 2. За да намерите термин на език, който не владеете — щракнете върху 

  /multisite/n-lex-migration/file/atoalfajpg-0_lta_to_alfa.jpg

  в края на полето за търсене:
  • Машинен превод
  • Тезаурус (на термини на ЕС)

Промяна на търсенето

 • Не намирате нищо или само неподходящи резултати?
  Изтрийте думите, въведени в едно или повече полета, и опитайте отново (така търсенето се разширява).
 • Твърде много резултати? 
  Въведете думи в повече полета и опитайте отново (за да получите по-точни резултати).

Резултати от търсенето

Всяка страница с резултати съдържа вашите критерии за търсене и ви позволява:

 • да премахвате критерии от вашето първоначално търсене или да добавяте допълнителни критерии,
 • да търсите отново с нови критерии.

Разлики в показването на резултатите от търсенето

По време на преходния период, през който хармонизираме технологиите за свързване, може да забележите разлики в показването, наличните възможности за превод и др. в зависимост от страната:

 • Белгия, Гърция, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Словакия и Чешка република
  • Резултатите се показват по различен начин за всяка страна (като се използват основно възможностите за показване и навигация на съответната национална база данни).
  • Част от информацията („брой показани страници“, „към следващата страница“ и др.) е само на езиците на съответната страна.
 • Австрия, България, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Нидерландия, Обединеното кралство (Държава членка до 31.01.2020 г.), Полша, Румъния, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция
  • Стандартно показване и навигация чрез N-Lex.
  • Само заглавията на документите са на националните езици.
  • Има възможност за превод на резултатите от търсене в тези бази данни.

Машинен превод

Можете да го използвате за превод на вашите резултати от търсене (включително заглавия, данни за документите и резюмета) на всеки официален език на ЕС. Тази възможност в момента е достъпна само за базите данни на:

Австрия, България, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Нидерландия, Обединеното кралство (Държава членка до 31.01.2020 г.), Полша, Румъния, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция

Как да използвате функцията

Преводът на една цяла страница с резултати отнема около минута (скоростта зависи от количеството показан текст).

Ако резултатите от търсенето заемат повече от 1 страница, ще трябва да повторите процедурата за превод за всяка страница. 

Търсене в множество бази данни

Използвайте тази функция, ако желаете да търсите в базите данни на няколко държави едновременно.

Тя е достъпна само за следните държави: Австрия, България, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Нидерландия, Обединеното кралство (Държава членка до 31.01.2020 г.), Полша, Румъния, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция

Търсенето може да бъде извършено едновременно за от 2 до19 държави.

Единственият критерий за търсене, общ за всички тези държави, е търсенето по дума/и в заглавието и в текста.

Изберете държавите, които ви интересуват, от менюто вляво. След това въведете думите в предназначените за целта полета, на езика на интерфейса.

След като въведете 3 знака, ще ви бъдат предложени термини от тезауруса EUROVOC. Ако въведената от вас дума не бъде намерена в тезауруса, тя ще бъде автоматично преведена на изходния език (т.е. на езика на базата данни, към която се изпраща заявката).

/multisite/n-lex-migration/file/attentionpng-0_ltattention.png

 Имайте предвид, че за германската база данни не можете да търсите едновременно думи в полетата „Дума/и в заглавието“ и „Дума/и в текста“.

Резултатите от търсенето се показват по държава на една и съща страница. За превод на резултатите е на разположение инструмент за машинен превод.

Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.