Om N-Lex

Om N-Lex

Skriv ut sidan

Vad är N-Lex?

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Den innehåller inga dokument och är ingen databas utan ett sökformulär för sökning i de nationella databaserna (som träffarna är helt beroende av).

Vad kan jag göra i N-Lex?

  • Använda standardsökfunktionen för att söka i databaserna i de olika länderna var för sig eller i flera länder samtidigt.
  • Hämta handlingar direkt från databaserna.
  • Läsa beskrivningar av vad ländernas databaser innehåller (olika slags rättsakter) och hur du kan göra exakta sökningar.
  • Hitta handlingar på alla EU-språk (maskinöversättning av dina sökningar och träffar).

Bakgrund

N-Lex kompletterar EUR-Lex, EU:s webbplats för EU-rätten, genom att länka till nationell lagstiftning.

Portalen har utvecklats av EU:s publikationsbyrå i samarbete med EU-länderna.

Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.