O portáli N-Lex

O portáli N-Lex

Vytlačiť túto stránku

Čo je N-Lex?

Je to spoločný vstupný bod pre vnútroštátne právne databázy krajín EÚ.

Samotný portál N-Lex neobsahuje žiadne dokumenty. Nie je databázou, ale jednoduchým rozhraním, ktoré umožňuje vyhľadávanie vo vnútroštátnych databázach (tie tvoria jeho jediný podklad).

Čo ponúka portál N-Lex?

  • Pomocou štandardného vyhľadávania môžete hľadať informácie v databázach ktorejkoľvek krajiny EÚ jednotlivo alebo viacerých krajín zároveň.
  • Dokumenty z týchto databáz sú priamo dostupné.
  • K dispozícii máte opis obsahu databáz jednotlivých krajín (rôzne typy vnútroštátnych právnych predpisov) a pokyny pre cielené vyhľadávanie.
  • Dokumenty môžete vyhľadávať v ktoromkoľvek jazyku EÚ (pomocou automatizovaného prekladu vyhľadávania a stránok výsledkov vyhľadávania)

Kontext

Portál N-Lex dopĺňa EUR-Lex – webové sídlo EÚ pre právne akty, a to prepojením na vnútroštátne právo.

N-Lex vytvorili spoločne Úrad pre publikácie EÚ a vlády členských krajín.

Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.