Informacje o N-Leksie

Informacje o N-Leksie

Drukuj stronę

Czym jest serwis N-Lex?

W serwisie N-Lex można uzyskać dostęp do baz aktów prawnych w poszczególnych krajach UE.

Sam serwis nie zawiera żadnych dokumentów – stanowi raczej interfejs umożliwiający wyszukiwanie krajowych systemów informacji prawnej (i dlatego jest całkowicie zależny od tych systemów).

Co umożliwia serwis N-Lex?

  • przeszukiwanie baz danych w dowolnym kraju za pomocą funkcji wyszukiwania standardowego
  • wyszukiwanie dokumentów bezpośrednio w bazach danych
  • wyszukiwanie opisów zawartości baz danych poszczególnych krajów (różne rodzaje prawa krajowego) oraz informacji, w jaki sposób można przeprowadzać ukierunkowane wyszukiwanie
  • wyszukiwanie dokumentów we wszystkich językach UE (funkcja tłumaczenia automatycznego umożliwia wyszukiwanie dokumentów oraz tłumaczenie list z wynikami wyszukiwania

Informacje dodatkowe

Serwis N-Lex udostępniający linki do prawa krajowego ma stanowić uzupełnienie bazy aktów prawnych UE – EUR-Lex.

Został on opracowany wspólnie przez Urząd Publikacji UE i rządy państw Unii.

Kraje spoza UE

N-Lex zawiera opisy i linki do stron internetowych krajów spoza UE.