Λίγα λόγια για το N-Lex

Λίγα λόγια για το N-Lex

Εκτύπωση σελίδας

Τι είναι το N-Lex;

Πρόκειται για ένα ενιαίο σημείο εισόδου στις βάσεις δεδομένων του εθνικού δικαίου κάθε χώρας της ΕΕ.

Το ίδιο το N-Lex δεν περιέχει έγγραφα. Δεν είναι βάση δεδομένων, αλλά μια εύχρηστη διεπαφή, η οποία σάς παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στις εθνικές βάσεις δεδομένων (από τις οποίες εξαρτάται ολοκληρωτικά).

Τι μπορείτε να κάνετε μέσω του N-Lex;

  • Να κάνετε χρήση της λειτουργίας απλής αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων όλων των χωρών της ΕΕ. Η αναζήτηση γίνεται είτε για μία χώρα είτε για περισσότερες από μία χώρες ταυτόχρονα.
  • Να ανακτάτε έγγραφα απευθείας από αυτές τις βάσεις δεδομένων
  • Να βρίσκετε περιγραφές του περιεχομένου της βάσης δεδομένων κάθε χώρας (διαφορετικά είδη εθνικού δικαίου) και οδηγίες για τη διενέργεια στοχευμένων αναζητήσεων
  • Να βρίσκετε έγγραφα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (κάνοντας χρήση της αυτόματης μετάφρασης για να διενεργείτε αναζητήσεις και να μεταφράζετε τις σελίδες με τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Ιστορικό

Το N-Lex συμπληρώνει το EUR-Lex, τον ιστότοπο της ΕΕ για τις νομικές πράξεις, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση με το εθνικό δίκαιο.

Δημιουργήθηκε από κοινού από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις.

Χώρες ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Το N-Lex παρέχει συνδέσμους και περιγραφές ιστοτόπων χωρών εκτός ΕΕ.