За N-Lex

За N-Lex

Разпечатване на страницата

Какво представлява N-Lex?

N-Lex е единна точка за достъп до националните правни бази данни на държавите от ЕС.

В N-Lex не се съхраняват документи. Това не е база данни, а лесен за ползване интерфейс, който ви дава възможност да търсите правни актове в националните бази данни и е изцяло зависим от тях.

Какво можете да правите в N-Lex?

  • Да използвате функцията за стандартно търсене в базите данни във всяка страна от ЕС поотделно или в няколко държави едновременно.
  • Да извличате документи направо от тези бази данни.
  • Да намерите описание на съдържанието на базите данни на всяка държава (различните видове национални правни актове) и инструкции как да търсите конкретни актове.
  • Да намерите документи на всички езици на ЕС, като използвате автоматичен превод за извършване на търсения и за преглед на страниците с резултати от търсения.

Контекст

N-Lex допълва EUR-Lex – уебсайта на ЕС за правни актове, като предоставя връзки към националното право.

N-Lex е разработен съвместно от Службата за публикации на ЕС и държавите от Съюза.

Държави извън ЕС

N-Lex предоставя връзки и описания уебсайтове на държави извън ЕС.