MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

"Φωνάζουμε STOP στα ατυχήματα" "We shout STOP against accidents"

  1. Malti
  2. Ελληνικά

"Φωνάζουμε STOP στα ατυχήματα" "We shout STOP against accidents"

Σκοπός των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι τα παιδιά να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια, πώς να περνούν ένα δρόμο από τη διάβαση ελέγχοντας αν υπάρχει κίνδυνος, πώς να κινούνται σε ένα δρόμο που δε διαθέτει πεζοδρόμιο και πώς να συμπεριφέρονται όταν είναι επιβάτες σ’ ένα όχημα. Ακόμα να αναγνωρίζουν τις πινακίδες και τα σήματα που ρυθμίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Επιπλέον να βρεθούν στη θέση του οδηγού, έτσι ώστε να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο οδηγός αλλά και πώς κινδυνεύει ο πεζός από τα οχήματα που κυκλοφορούν στο δρόμο.
Μία επίσκεψη σε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής αποτελούσε το κίνητρο για να ασχοληθούν οι μαθητές με το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιούσαν, καθώς είχαν τη δυνατότητα:
•Να δουν από κοντά πολλά σήματα και διαγραμμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), τα οποία στη συνέχεια θα αποτελούσαν αντικείμενο έρευνας και μελέτης από τους ίδιους.
•Να εκπαιδευτούν από ειδικούς εκπαιδευτές και με τη συνεργασία του δασκάλου με σκοπό να αποκτήσουν σωστή συμπεριφορά στην οδική κυκλοφορία.
Η επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής πραγματοποιούταν συνήθως μια φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών στο δημοτικό σχολείο και σε περίπτωση που υλοποιούταν πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Το Διαδραστικό Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου
Κατανοώντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής υλοποιήθηκε η κατασκευή και ξεκίνησε η λειτουργία στον αύλειο χώρο του Σχολείου μας σε έκταση 500 τ.μ.. Σ΄ αυτό μπορούν οι μαθητές να τοποθετούν σήματα οδικής κυκλοφορίας στα 175 μέτρα δρόμων διπλής κατεύθυνσης, υπάρχουν διαβάσεις 18 πεζών, μονόδρομος, κυκλικός κόμβος, κόμβοι, φανάρια, χώρος στάθμευσης, χώροι πρασίνου κ.ά. με σκοπό τη δημιουργία μιας αυριανής γενιάς οδηγών με την απαραίτητη κουλτούρα.
Για περισσότερα κλικ ΕΔΩ https://dim-olynth-new.chal.sch.gr/?page_id=12418

The purpose of Traffic Education Parks is to teach children how to move safely, how to cross a road through the crossing by checking if there is any danger, how to move on a road that does not have a pavement and how to behave when they are passengers in a vehicle. Furthermore, recognize the signs that regulate pedestrian and vehicle traffic. In addition, being in the driver's seat, so as to understand how the driver behaves but also how the pedestrian is at risk from the vehicles circulating on the road.
A visit to a Traffic Education Park was the motivation for students to deal with the Traffic Education Program they took part in, as they had the opportunity:
* To see many signs and diagrams of the Highway Code up close (K. O.K.), this would then be the subject of research and study by themselves.
* To be trained by special instructors and teachers in order to acquire proper behavior in road traffic.
The visit to the Traffic Education Park was usually carried out once during the students' Primary School attendance and in case a Traffic Education Program was implemented.
The interactive park of Traffic Education of the Primary School of Olynthos
Understanding the important role that a Traffic Education Park can play, the construction was implemented and the operation began in the courtyard of our school in an area of 500sq.m. There, students can place road traffic signs on 175 meters of two-way roads, while there are 18 pedestrian crossings, One-Ways, roundabouts, junctions, traffic lights, parking, green spaces, etc., with the aim of creating a next generation of drivers with the necessary culture.
For more click here https://dim-olynth-new.chal.sch.gr/?page_id=12418

What problem did you address/are you addressing? 
Το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι οι μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου. Είναι γνωστό ότι, από τα πρώτα νηπιακά χρόνια οι πληροφορίες καταγράφονται ανεξίτηλα στον παιδικό εγκέφαλο. Τα παιδιά μαθαίνουν από εικόνες-παραδείγματα και διαπαιδαγωγούνται ανάλογα. Οι εικόνες που αθροιστικά εισπράττονται από τα παιδιά είναι εκείνες με τις οποίες έρχονται σε καθημερινή οπτική επαφή. Ας σκεφτούμε μερικές από αυτές σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή: οδηγοί χωρίς ζώνη, που μιλούν στο κινητό, που παραβιάζουν σηματοδότες, που φέρονται με αγένεια ή και επιπολαιότητα, μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος κ.ά. The audience targeted by the programs being implemented is Kindergarten, Elementary and high school students. It is known that, from the earliest infancy, information is recorded indelibly in the infantile brain. Children learn from images-examples and are educated accordingly. The images that are cumulatively received by children are those with which they come into daily visual contact. Let's think about some of them regarding traffic treatment: drivers without a belt, who talk on the Mobile, who violate traffic signs, who behave rudely or even superficially, motorcyclists without a helmet, etc.
What are your objectives? 
Ο νέος που έχει διαμορφώσει κυκλοφοριακή κουλτούρα από το σχολείο και έχει αποκτήσει δεξιότητες συμπεριφοράς, οραματίζεται μια άλλη κοινωνία, όπου η Οδική ασφάλεια θα είναι αυτονόητη. Θα είναι ο νέος που θα θεωρεί την απόκτηση άδειας οδήγησης ως φυσικό επ
Describe the characteristics of your target audience 
Το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι οι μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου. Είναι γνωστό ότι, από τα πρώτα νηπιακά χρόνια οι πληροφορίες καταγράφονται ανεξίτηλα στον παιδικό εγκέφαλο. Τα παιδιά μαθαίνουν από εικόνες-παραδείγματα και διαπαιδαγωγούνται ανάλογα. Οι εικόνες που αθροιστικά εισπράττονται από τα παιδιά είναι εκείνες με τις οποίες έρχονται σε καθημερινή οπτική επαφή. Ας σκεφτούμε μερικές από αυτές σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή: οδηγοί χωρίς ζώνη, που μιλούν στο κινητό, που παραβιάζουν σηματοδότες, που φέρονται με αγένεια ή και επιπολαιότητα, μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος κ.ά. The audience targeted by the programs being implemented is Kindergarten, Elementary and high school students. It is known that, from the earliest infancy, information is recorded indelibly in the infantile brain. Children learn from images-examples and are educated accordingly. The images that are cumulatively received by children are those with which they come into daily visual contact. Let's think about some of them regarding traffic treatment: drivers without a belt, who talk on the Mobile, who violate traffic signs, who behave rudely or even superficially, motorcyclists without a helmet, etc.
How many people did you reach/have you reached? 
List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Saturday, 10 July, 2021
Name of action 

Στο χρονικό διάστημα που καταφέραμε να λειτουργήσουμε λόγω των δύσκολων συνθηκών (Covid-19) το Πάρκο φιλοξενήσαμε δεκαέξι (16) Σχολεία και πάνω από 750 μαθητές είχαν την ευκαιρία να «Φωνάξουν STOP στα ατυχήματα» Στο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «School Traffic Olynthos Project» και μέσα από μία σειρά παιγνιωδών δραστηριοτήτων ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για θέματα ορθής οδικής συμπεριφοράς, ασφάλειας και θετικών προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας.
Μέσα από οικείες δράσεις βιωματικού χαρακτήρα οι μαθητές τοποθετούν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και τους φωτεινούς σηματοδότες του Πάρκου, μελέτουν τις θέσεις των διαβάσεων πεζών, τους δρόμους διπλής κατεύθυνσης, τους μονόδρομους, τους κυκλικούς κόμβους, τους χώρους στάθμευσης και πρασίνου του Πάρκου.
Μέσα από δράσεις βιωματικού χαρακτήρα οι μαθητές τοποθέτησαν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας και τους φωτεινούς σηματοδότες του Πάρκου, μελέτησαν τις θέσεις των διαβάσεων πεζών, τους δρόμους διπλής κατεύθυνσης, τους μονόδρομους, τους κυκλικούς κόμβους, τους χώρους στάθμευσης και πρασίνου του πάρκου.
Στη συνέχεια οι μαθητές έπαιρναν εναλλάξ τους ρόλους των πεζών και των οδηγών και κινούνταν μέσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Ιδιαίτερα θετική εντύπωση άφησε στους μαθητές η οδήγηση των ειδικών ξύλινων αυτοκινήτων, των τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων καθώς και ο προγραμματισμός των ρομποτικών οχημάτων του Πάρκου.
Η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες, τα χαμόγελα και η προσήλωσή τους μας γέμισε με χαρά και δύναμη να συνεχίζουμε κάθε φορά και με μεγαλύτερη διάθεση!

During the time that we managed to operate due to the difficult conditions (Covid-19) The Park hosted sixteen (16) schools and over 750 students had the opportunity to "shout STOP accidents" in the experiential educational program "school traffic Olynthos Project" and through a series of playful activities were informed, concerned and sensitized on issues of good road behavior, safety and positive traffic culture standards.
Through familiar actions of an experiential nature, students place the traffic signs and traffic lights of the park, study the locations of pedestrian crossings, two-way roads, one-way streets, roundabouts, parking and green areas of the park.
Through experiential actions, students placed the traffic signs and traffic lights of the park, studied the locations of pedestrian crossings, two-way roads, one-way streets, roundabouts, parking and green areas of the park.
Then the students alternately took the roles of pedestrians and drivers and moved through the Traffic Education Park.
The driving of special wooden cars, remote-controlled vehicles as well as the programming of the park's robotic vehicles left a particularly positive impression on the students.
The participation of students in their activities, smiles and commitment filled us with joy and strength to continue every time and with a greater mood

How did you disseminate/are you disseminating results or how did you promote/are you promoting your initiative? 
Μέσω της ιστοσελίδας του Διαδραστικού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (https://dim-olynth-new.chal.sch.gr/). Το Facebook (https://www.facebook.com/hashtag/stopparko). Τα αφιεώματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (TV) https://dim-olynth-new.chal.sch.gr/?page_id=12489 Through the website of the Interactive Traffic Education Park (https://dim-olynth-new.chal.sch.gr/). Facebook (https://www.facebook.com/hashtag/stopparko). The media specials (TV) https://dim-olynth-new.chal.sch.gr/?page_id=12489
How did you evaluate/are you evaluating the success of your action? 
Θα αναφέρουμε τις άριστες εντυπώσεις μικρών και μεγάλων τόσο για την υλοποίηση των δράσεων με την συμμετοχή όλων των μαθητών καθώς και για τις εγκαταστάσεις και τους χώρους και μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου δραστηριότητες στους μαθητές. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι μαθητές και συνοδοί επισκεπτόταν για πρώτη φορά το χωριό της Ολύνθου και μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. We will mention the excellent impressions of young and old both for the implementation of the actions with the participation of all students as well as for the facilities and spaces and can offer high-level activities to students. Also noteworthy is that most students and escorts visited the village of Olynthos for the first time and had high praise for it.
Who carried/carries out the evaluation activities? 
Internal evaluation
When did/will you carry out the evaluation? 
Before, after and continuous monitoring