MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Bulgaria

Bulgaria

ISO 3166-1 alpha-2 code 
BG

Unimasters Logistics PLC

Unimasters Logistics is a logistics company, which operates on the territory of Central and Eastern Europe. Its main activities are maritime, port, military logistics and warehousing, forwarding services by air, land and sea, container and international transport, insurance and reinsurance mediation.

 

Информационна агенция “Фокус”

Информационна агенция “Фокус” е първата частна информационна агенция в България създадена през юни 2000 година.

Информационна агенция “Фокус” е единствената българска информационна агенция, която разпространява новини на български и английски език в продължение на 24 часа, всяко денонощие, през цялата година.

Информационна агенция “Фокус”е основен източник за информация за българските електронни и печатни медии- вестници, списания, радиостанции и телевизии, електронни издания и агенции, централни и регионални.

Information Agency Focus

Information Agency ''Focus'' was established in June 2000 and is the first private information agency of Bulgaria. It is the only information agency in Bulgaria which broadcasts news in both Bulgarian and English language 24 hours a day, 7 days a week, throughout the whole year. The agency is main source of information for Bulgarian electronic and print media - newspapers, magazines, radio stations, TV channels, electronic editions and agencies and central and regional media. It is also the only Bulgarian agency certified under the international standards ISO 9001:2000.

“Холдинг БДЖ” ЕАД

Основна дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване , управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение; поддръжка и ремонт но железопътни возила; извършване на производствена дейност;

 

"Holding Bulgarian State Railways" EAD

Main activities: provision of railway transport services for passengers and cargo services in domestic and/or international traffic. Maintenance and repair of railway wagons and carrying out production activities

 

NRIC “Movement and capacity allocation management” Directorate

NRIC “Movement and capacity allocation management” is a a state enterprise that manages railway infrastructure. NRIC organises, carries out and is responsible for meeting its obligations under a long-term agreement, concluded between the company and the State. The main scope of NRIC's activity includes the provision of railway infrastructure exploitation by licensed operators under equal conditions and the supervision of the development, overhaul, maintenance and exploitation of the railway infrastructure on the territory of the Republic of Bulgaria. 

All day kindergarten “Vesselina” No: 55


Бройдеца: 310, Бройгрупи: 10, Бройперсонал: 20 педагогически и 21 непедагогически

Допълнителнидейности: английски език, приложни дейности, плуване, футбол, народни танци, модерни танци, карате, психомоторика, ски училище

All day kindergarten “Vesselina” No: 55


All day kindergarten is located in 2 specially established buildings for 10 groups, Additional pedagogical services: English language, applied arts, swimming, folk-dances, modern dances, football, psychomotor activities, ski-school. Number of staff: 20

 

Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС)

НСБС, Българскатаасоциация за спедиция, транспорт и логистика е учредена през 1992 г. Към настоящия момент в НСБС членуват 80 спедиторски фирми, които извършват приблизително над 2/3 от международните спедиторски услуги в България. Спедиторските фирми, членове на НСБС реализират над половината от приходите и 83% от брутната печалба в спедиторския бранш.

Bulgarian National Forwarding Association (NSBS)

 

NSBS the Bulgarian Association for Freight Forwarding, Transport and Logistics was founded in 1992 to represent the Bulgarian freight forwarding industry, protect and promote its interests in Bulgaria and abroad; develop and improve the legislative basis of the freight forwarding business in Bulgaria; enhance the image and the professional standards of the forwarding industry. At present 82 forwarding companies with Bulgarian and/or foreign capital are members of NSBS.  

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Bulgaria