MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
O chartě

Principles of the Charter

colored circles
TABHAIR AIRD
GLAC
TABHAIR
ROINN
TABHAIR AIRD TABHAIR AIRD AR SHÁBHÁILTEACHT SA BHÓTHAR
Is ábhar tábhachtach í sábháilteacht sa bhóthar do m'eagraíocht agus foireann na heagraíochta sin (baill, fostaithe, mic léinn, saoránaithe). Ba mhaith linn bheith cinnte de go mbíonn siad agus a dteaghlaigh sábháilte folláin i gcónaí.    
GLAC GLAC BEARTAIS GO hÁITIÚIL AR BHEALACH NITHIÚIL
Feicimid an gá le beartais a ghlacadh go háitiúil chun go mbeidh ár gcathair agus ár dtír níos sábháilte do gach duine. Ba mhaith linn beartais nithiúla a ghlacadh, de réir ár riachtanais, ár gcumais agus ár scileanna.    
TABHAIR TABHAIR TACAÍOCHT DO SHÁBHÁILTEACHT SA BHÓTHAR I DO THÍR FÉIN
Ba mhaith linn tacú le polasaithe náisiúnta ar aidhm leo gach úsáideoir bóthair a chosaint, lena n-áirítear coisithe, rothaithe agus tiománaithe, chun infreastruchtúr agus sábháilteacht sa bhóthar a fheabhsú.    
ROINN ROINN EOLAS, COMHOIBRIGH AGUS BÍODH DEA-CHLEACHTAIS AGAT LEIS AN bPOBAL
Ba mhaith linn ár gcuid beartais, oibre agus taithí a roinnt le heagraíochtaí Eorpacha eile (údaráis áitiúla, comhlachtaí, cumainn, scoileanna agus ollscoileanna) agus comhpháirtithe a aimsiú chun comhoibriú leo agus timpistí bóthair a chosc.