Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

This page is also "linked" in the SPORTITDOC Wiki, using EXCERPT macro. Make sure you check the page in SPORTITDOC if any changes are done on this page here or the page is archived/replaced with a new one.
Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Edit pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

  • Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

  • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training 
IMT reference: 

Page labels:


User review IMT reference: 

Status:  The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Objaśniono tu, jak zarządzać dokumentami w Systemie Rejestracji Organizacji.


Po zarejestrowaniu organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji, możesz dodawać dokumenty wymagane przez Narodową Agencję celem uwierzytelnienia Twojej organizacji. Informacje o wymaganych dokumentach, które należy przesłać można znaleźć w przewodnikach po programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. 

Jeśli nastąpiło automatyczne przeniesienie danych Twojej organizacji z systemu SEDIA do Systemu Rejestracji Organizacji, znajdujące się tam dokumenty również zostały przeniesione i są dostępne w Systemie Rejestracji Organizacji. Podczas sprawdzania i/lub aktualizowania danych organizacji sprawdź również sekcję Dokumenty. Dokumenty, które są starsze niż sześć miesięcy należy uaktualnić. 


Dostęp do sekcji Dokumenty w Systemie Rejestracji Organizacji jest możliwy:

  1. bezpośrednio po zakończeniu pierwszej rejestracji organizacji, przechodząc do sekcji Dokumenty formularza, albo
  2. wybierając z listy Moje organizacje.

Dokumenty umieszczone w Systemie Rejestracji Organizacji nie mogą zostać usunięte.Instrukcja skrócona


Instrukcja szczegółowaKrok po kroku
1

Otwórz „Moje Organizacje”

Jeśli nie zalogowałeś(-aś) się do żadnego systemu Komisji Europejskiej przez konto EU Login, system poprosi Cię o to. Musisz posłużyć się tym samym adresem e-mail, powiązanym z Twoim kontem EU Login oraz danymi organizacji. 

Wyświetli się lista Twoich Organizacji. Przejdź do danych organizacji klikając ikonkę niebieskiej strzałki w kolumnie Dane.

2

Przejdź do sekcji „Dokumenty”

Przejdź do sekcji „Dokumenty” za pomocą menu po lewej stronie. W ten sposób zostaniesz przeniesiony do sekcji formularza, gdzie w miarę ich dostępności wymienione są dokumenty dodane do danych Twojej organizacji3

Kliknij „Dodaj dokument”

 Kliknij przycisk Dodaj dokument. Otworzy się okienko dialogowe z prośbą o dodanie dokumentu.  

4

Maksymalny rozmiar pliku to 50 MB.

Nie ma limitu całkowitego rozmiaru ani całkowitej liczby załączników, ale każdy pojedynczy plik nie może być większy niż 50 MB.5

Wybierz plik do przesłania

  • Wybierz plik: Prześlij plik z komputera klikając na Wybierz plik
  • Rodzaj dokumentu: Po wybraniu pliku z rozwijanej listy wybierz jedną z opcji, aby określić Rodzaj dokumentu. Jeśli nie możesz znaleźć żądanego typu dokumentu, wybierz opcję „Inne”

  • Po ponownym sprawdzeniu, czy wybrałeś(-aś) żądany plik i rodzaj dokumentu, kliknij Prześlij.

Lista Twoich dokumentów zostanie poszerzona o przesłany nowy dokument. Powtórz powyższe kroki w przypadku wszystkich dokumentów, które chcesz przesłać w odniesieniu do organizacji.6

Zaktualizuj organizację

Po dodaniu wszystkich dokumentów, zakończ przesyłanie dokumentów klikając ikonkę Zaktualizuj moją organizację. Zamknij komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu (Success).

W przypadku, gdy nie wykonasz tej czynności, przesłane pliki nie zostaną zapisane w Systemie Rejestracji Organizacji.

Po pomyślnej aktualizacji, dla każdego pliku uaktywni się niebieska ikonka pobierania.  

Lista dokumentów posiada funkcję porządkowania według kolumn oraz wyszukiwania konkretnego dokumentu. Dalsze informacje, patrz Funkcje Listy7

Pobieranie dokumentów

Aby pobrać przesłane dokumenty, wystarczy kliknąć niebieską ikonkę przy pobieranym pliku. Zapisz lub otwórz plik postępując według wyświetlanych poleceń. Powiązane artykuły