Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

  • Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
IMT reference: 

Page labels:


User review IMT reference: 

Status: PUBLISHEDThe page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Relevantno za ...Razpisno leto
Ključni ukrep
Akcija

Od 2020 naprej

KA1 – mobilnost posameznikov

KA150 – akreditacija Erasmus na področju mladine

V tem delu prijavnega obrazca morate opisati, kako bo vaša organizacija vodila celotni projekt, vključno z vašim pristopom do udeležencev in kakovostnega učenja, sodelovanja s partnerji in usklajevanja ciljanih aktivnosti.Hiter pregled korakov


Podrobno o korakihKoraki
1

V stranskem meniju kliknite na »Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje«

Kliknite na povezavo Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje v stranskem meniju. Odpre se zaslon Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje

Tu vnesete informacije o naslednjem:

  • Vodenje in usklajevanje,
  • Udeleženci in učni izidi ter
  • Spremljanje in nadaljnje aktivnosti.

2

Vnesite zahtevane informacije v različne razdelke

V tri razdelke – Vodenje in usklajevanje, Udeleženci in učni izidi ter Spremljanje in nadaljnje aktivnosti – vnesite posamezne zahtevane informacije. Natančno preberite vprašanja in napotke na zaslonu, da boste v vsako od polj vnesli prave informacije. Vsa polja so obvezna.


V našem primeru je prikazan razdelek Vodenje in usklajevanje.

3

Poglavje »Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje« je označeno kot izpolnjeno

Ko vnesete vse obvezne informacije, se ob poglavju Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje v stranskem meniju prikaže zelena kljukica. Nadaljujte z izpolnjevanjem naslednjega dela prijavnega obrazca.Povezani članki