Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.
This check list is not visible to the National Agencies.

  • Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
IMT reference: 

Page labels:


User review IMT reference: 

Status:The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Dotyczy...Rok konkursowyAkcja KluczowaAkcja

2020

KA1 - Mobilność jednostki

KA150 - Akredytacja Erasmus w dziedzinie Młodzieży

W tej części formularza aplikacyjnego należy podać informacje o tym, w jaki sposób Państwa organizacja będzie zarządzać całym projektem, włączając podejście do uczestników i dobrej jakości uczenia się, współpracy z partnerami i koordynacji docelowych działań.Krok po kroku


Krok po kroku - opis szczegółowyKroki
1

Kliknij "Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja" w menu bocznym

Kliknij w link Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja w menu bocznym. Zakładka Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja zostanie otwarta. 

Proszę podać informacje dotyczące:

  • Zarządzania i koordynacji
  • Uczestników i efektów uczenia się oraz
  • Monitorowania i kontynuacji działań

2

Wprowadź wymagane informacje w kolejnych sekcjach

W trzech sekcjach - Zarządzanie i Koordynacja, Uczestnicy i efekty uczenia się oraz Monitorowanie i kontynuacja działań, proszę podać wymagane informacje. Proszę uważnie przeczytać pytania i instrukcje wyświetlane na ekranie, aby podać prawidłowe informacje dla każdego z nich. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Na przykłądzie sekcji Zarządzanie i Koordynacja.3

Sekcja "Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja" oznaczona jako kompletna

W momencie uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji, sekcja Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja w menu bocznym wyświetli się na zielono. Proszę kontynuować klikając na kolejną część formularza aplikacyjnego.Powiązane artykuły