Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

This page provides/uses excerpts to/from other OID pages! 
Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

  • Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
IMT reference:  

Page labels:


User review IMT reference: 

Status: The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Yhteyshenkilöt ja valtuutetut käyttäjät organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä

Kun organisaatio on rekisteröity organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään, organisaation yhteyshenkilö ja ensimmäinen valtuutettu käyttäjä on rekisteröitävä. Muita valtuutettuja käyttäjiä voidaan lisätä heti organisaation rekisteröinnin jälkeen. 

Organisaation yhteyshenkilön on tarkoitus olla organisaatiossa se henkilö, johon organisaatiosta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä. Yhteyshenkilön tiedot eivät kuitenkaan tällä hetkellä näy luvattomille käyttäjille organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä tai Erasmus+-ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen alustalla. Jos organisaation yhteyshenkilöä ei ole määritetty järjestelmään myös valtuutetuksi käyttäjäksi, organisaation yhteyshenkilöllä ei ole muokkausoikeuksia organisaatiotietojen päivittämiseen. 

Valtuutetun käyttäjän roolia sovelletaan käyttäjiin, jotka organisaation tietoja rekisteröivä ja/tai päivittävä henkilö on lisännyt organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään. Valtuutettu käyttäjä ei välttämättä ole organisaation yhteyshenkilö. Organisaation rekisteröijä katsotaan automaattisesti valtuutetuksi käyttäjäksi. Valtuutetut käyttäjät on merkitty organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään symbolilla , eikä heidän tiliään voida sulkea.  
Valtuutetut käyttäjät voivat muokata organisaation tietoja järjestelmässä ja osoittaa valtuutetun käyttäjän roolin muille käyttäjille tai peruuttaa sen muilta käyttäjiltä sekä päivittää organisaation yhteyshenkilön tietoja.Valtuutetuilla käyttäjillä on oltava EU Login -tili ennen kuin heidät voidaan lisätä organisaation tietoihin organisaation rekisteröinnin yhteydessä.

Yhteyshenkilöiden ja käyttäjien siirtäminen organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään

Jos organisaatiosi tiedot on siirretty automaattisesti organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään ja sinut on määritetty organisaatiosi osalta joko yhteyshenkilöksi, oikeushenkilön nimeämäksi edustajaksi (LEAR) tai itsenäiseksi rekisteröijäksi osallistujaportaalissa tai rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAssa, sinulla on jo oikeus tarkastella ja muokata organisaatiosi tietoja uudessa organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä. 

Siirrettäessä organisaation tietoja osallistujaportaalista käyttäjärooleja sovelletaan seuraavasti: 

  1. Organisaatiot, joiden kohdalla yhteyshenkilö ja itsenäinen rekisteröijä ovat eri henkilöt: ensimmäinen itsenäinen rekisteröijä kopioidaan organisaation yhteyshenkilöksi ja yhdeksi valtuutetuksi käyttäjäksi. 
  2. Organisaatiot, joiden kohdalla ei ole määritetty oikeushenkilön nimeämää edustajaa: itsenäinen rekisteröijä kopioidaan organisaation yhteyshenkilöksi ja yhdeksi valtuutetuksi käyttäjäksi.
  3. Organisaatiot, joilla on oikeushenkilön nimeämä edustaja: LEAR kopioidaan organisaation yhteyshenkilöksi ja yhdeksi valtuutetuksi käyttäjäksi. Jos organisaatiosi tiedot on automaattisesti siirretty uuteen organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään ja tilisi on siirretty siten, että olet valtuutettu käyttäjä, voit siirtyä organisaatiosi tietoihin, mukaan lukien organisaation yhteyshenkilön ja kaikkien valtuutettujen käyttäjien tiedot, helposti My Organisations-sivun luettelon kautta. Lisätietoja on sivulla My organisations


Jos sinut on lisätty itsenäiseksi rekisteröijäksi, oikeushenkilön nimeämäksi edustajaksi (LEAR) tai tilin valvojaksi osallistujaportaaliin tai rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAan organisaation siirtämispäivän jälkeen, päivitettyjä tietoja ei siirretä, joten organisaatiota ei näy My Organisations -kohdassa.

Jos sinut on lisätty keskitetysti validoidun PIC-koodin saaneen oikeushenkilön nimeämäksi edustajaksi ennen 22. lokakuuta 2019 eikä vasta päivitettyjä tietoja ole vielä validoitu uudelleen, tietojasi ei ole siirretty organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään.

Oikeushenkilön nimeämän edustajan (LEAR) tiedot voidaan päivittää molemmissa tapauksissa.

Jos haluat, että sinut lisätään valtuutetuksi käyttäjäksi, pyydä toista valtuutettua käyttäjää lisäämään sinut organisaation tietoihin organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä. 


Pikavalinta

Related articles