Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

  • Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training


IMT reference: 

Page labels:


User review IMT reference:

Status:The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Relevantno za ...Razpisno leto
Vrsta ukrepa

2020

ESC11 – projekti prostovoljstva

ESC21 – pripravništva in zaposlitve

Na tej strani si lahko preberete, kako se vnaša podatke svoje organizacije in partnerjev v razdelek Vodenje in upravljanje projekta v spletnem prijavnem obrazcu.Vprašanja in polja se lahko razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljate. Natančno preberite informacije na zaslonu, da boste pravilno izpolnili ustrezna polja in razdelke.Hiter pregled korakov


Podrobno o korakihKoraki
1

V stranskem meniju kliknite na razdelek »Vodenje in upravljanje projekta«. 

Iz stranskega menija odprite razdelek Vodenje in upravljanje projekta, v katerem boste vnesli podatke o vodenju in upravljanju projekta ter partnerjih.

Obvezna polja so obrobljena z rdečo, nedokončani deli pa so označeni z rdečim opozorilnim znakom.

2

Izpolnite razdelek »Vodenje in upravljanje projekta«.

Vnesite zahtevane podatke v obvezna polja za vnos besedil, ki so na strani. Ko so obvezna polja izpolnjena, se obarvajo zeleno.

Pri prijavnih obrazcih ESC12 – partnerstva za prostovoljstvo v tem razdelku niso potrebne nikakršne dodatne informacije. Ko vnesete vse zahtevane informacije, je razdelek v stranskem navigacijskem meniju označen z zeleno kljukico.
3

Razdelek »Partnerstva« (samo ESC11 – projekti prostovoljstva).

Pojdite po strani navzdol do razdelka Partnerstva. Dodajte partnerske organizacije, ki so vključene v prostovoljske aktivnosti, in odgovorite na vsa obvezna vprašanja v tem delu.

Če nameravate sodelovati s partnerji, vnesite zahtevane podatke v tem delu.

Partnersko organizacijo dodate na naslednji način:

  1. Kliknite na gumb Dodaj partnerja.
  2. Vnesite kodo OID partnerske organizacije v polje ID organizacije. Samodejno se izpišejo ime in država organizacije ter podatki o z njo povezani akreditaciji evropske prostovoljske službe ali znaka kakovosti (ESC52).
  3. Iz spustnega menija izberite Id. št. aktivnosti, za katero ste sklenili partnerstvo z zadevno organizacijo. Prikazane identifikacijske številke aktivnosti so vezane na aktivnosti, ki ste jih v prijavni obrazec vnesli v razdelku Aktivnosti v projektu.

Za dodajanje še ene partnerske organizacije kliknite na gumb Dodaj partnerja in ponovite zgoraj opisani postopek.

Upoštevajte, da boste morali v razdelku Aktivnosti v projektu vsako od načrtovanih aktivnosti povezati z gostiteljsko organizacijo. Da boste to lahko storili, morate najprej tukaj vnesti vključene gostiteljske organizacije.


Že vneseno partnerstvo izbrišete tako, da kliknete na X in potrdite brisanje.

Besedilna polja pod seznamom partnerstev morate izpolniti.

Ko vnesete vse zahtevane informacije, se prikaže zelena kljukica tako v stranskem meniju kot pri vseh morebitnih podpoglavjih, kar pomeni, da so zaključena.
Povezani članki